Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti iz Zagorja

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova

Link na članak:
https://www.pregrada.hr/novosti/savjetovanje-sa-zainteresiranom-javno%C5%A1%C4%87u-u-postupku-dono%C5%A1enja-odluke-o-obavljanju

Novo

Reklama
Termoplin