Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti iz Zagorja

Obavijest o zatvaranju državne ceste DC 206 HUM NA SUTLI - PREGRADA

Link na članak:
https://www.pregrada.hr/novosti/obavijest-o-zatvaranju-dr%C5%BEavne-ceste-dc-206-hum-na-sutli-%E2%80%93-pregrada

Novo

Reklama
Hrvatska na dlanu