Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti iz Zagorja

Članovi Stožera civilne zaštite u posjetu Dječjem vrtiću Pregrada

Link na članak:
https://www.pregrada.hr/novosti/%C4%8Dlanovi-sto%C5%BEera-civilne-za%C5%A1tite-u-posjetu-dje%C4%8Djem-vrti%C4%87u-pregrada

Novo

Reklama