Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti iz Zagorja

Kreće uređenje biciklističkih odmorišta na prekograničnoj RIDE&BIKE cikloturističkoj ruti

Link na članak:
https://www.pregrada.hr/novosti/kre%C4%87e-ure%C4%91enje-biciklisti%C4%8Dkih-odmori%C5%A1ta-na-prekograni%C4%8Dnoj-ridebike-cikloturisti%C4%8Dkoj-ruti

Novo

Reklama
Martinko - 150x600