Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti iz Zagorja

Pregrada ostvarila najvišu razinu transparentnosti proračuna

Link na članak:
https://www.pregrada.hr/novosti/pregrada-ostvarila-najvi%C5%A1u-razinu-transparentnosti-prora%C4%8Duna

Novo

Reklama
auto-poljo-prom