Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

03.05.2017. 15:06:57 - Grad Pregrada

Prijavljen projekt izgradnje reciklažnog dvorišta

Grad Pregrada u travnju ove godine prijavio je projekt izgradnje reciklažnog dvorišta na javni poziv "Građenje reciklažnih dvorišta" Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ovaj javni poziv financiran je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve.

Projektom je planirana izgradnja reciklažnog dvorišta veličine 965 metara, namijenjenog odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada na kojem je moguće odvajanje svake komponente kao budeće sirovine za reciklažu. Projekt se sastoji od izgradnje samog reciklažnog dvorišta koja uključuje javnu nabavu te stručni i projektantski nadzor, opremanja reciklažnog dvorišta, upravljanja projektom i administracije te promidžbe i vidljivosti projekta.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.749.252 kuna, dok predviđeni iznos bespovratnih sredstava iznosi nešto manje od 1,5 milijuna, odnosno 85 posto.

Reklama