Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti iz Zagorja

Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Pregrade

Link na članak:
https://www.pregrada.hr/novosti/natje%C4%8Daj-za-prodaju-zemlji%C5%A1ta-u-vlasni%C5%A1tvu-grada-pregrade

Novo

Reklama