Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti iz Zagorja

Reciklažno dvorište u Pregradi počinje s radom u ponedjeljak 18.3.2019.

Link na članak:
https://www.pregrada.hr/novosti/recikla%C5%BEno-dvori%C5%A1te-u-pregradi-po%C4%8Dinje-s-radom-u-ponedjeljak-1832019

Novo

Reklama