Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti iz Zagorja

Održana informativna radionica o održivom gospodarenju otpadom i radu reciklažnog dvorišta

Link na članak:
https://www.pregrada.hr/novosti/odr%C5%BEana-informativna-radionica-o-odr%C5%BEivom-gospodarenju-otpadom-i-radu-recikla%C5%BEnog-dvori%C5%A1ta

Novo

Reklama