Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti iz Zagorja

GIP- Objava zbirne liste i predloženih pravovaljanih kandidacijskih lista za izbore članova vijeća mjesnih odbora

Link na članak:
https://www.pregrada.hr/novosti/gip-objava-zbirne-liste-i-predlo%C5%BEenih-pravovaljanih-kandidacijskih-lista-za-izbore-%C4%8Dlanova-0

Novo

Reklama