Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti iz Zagorja

Održane konstituirajuće sjednice Vijeća mjesnih odbora Grada Pregrade

Link na članak:
https://www.pregrada.hr/novosti/odr%C5%BEane-konstituiraju%C4%87e-sjednice-vije%C4%87a-mjesnih-odbora-grada-pregrade

Novo

Reklama