Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti iz Zagorja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Pregrade namijenjenih financiranju političkih st

Link na članak:
https://www.pregrada.hr/content/odluka-o-izmjenama-i-dopunama-odluke-o-raspore%C4%91ivanju-sredstava-prora%C4%8Duna-grada-pregrade

Novo

Reklama