Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti iz Zagorja

Godišnji plan raspisivanja Javnih natječaja 2020. za su/ financiranje programa/ projekata u sklopu javnih potreba u sportu Grada Pregrade

Link na članak:
https://www.pregrada.hr/novosti/godi%C5%A1nji-plan-raspisivanja-javnih-natje%C4%8Daja-2020-za-su-financiranje-programa-projekata-u

Novo

Reklama