Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti iz Zagorja

Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga u sportu na području grada Pregrade za 2020. godinu

Link na članak:
https://www.pregrada.hr/novosti/javni-natje%C4%8Daj-za-financiranje-projekataprograma-udruga-u-sportu-na-podru%C4%8Dju-grada-pregrad-0

Novo

Reklama