Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti iz Zagorja

Odluka o dodjeli financijskih sredstava programima/ projektima/ manifestacijama od interesa za opće dobro iz Proračuna Grada Pregrade za 2020. godinu

Link na članak:
https://www.pregrada.hr/novosti/odluka-o-dodjeli-financijskih-sredstava-programima-projektima-manifestacijama-od-interesa-za

Novo

Reklama