Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti iz Zagorja

Javni poziv za sufinanciranje troškova smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima za školsku godinu 2020./2021.

Link na članak:
https://www.pregrada.hr/novosti/javni-poziv-za-sufinanciranje-tro%C5%A1kova-smje%C5%A1taja-i-prehrane-u%C4%8Denika-u-u%C4%8Deni%C4%8Dkim-domovima-z-0

Novo

Reklama