Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti iz Zagorja

Javni natječaj za prijam u službu - Viši stručni suradnik - poljoprivredni redar

Link na članak:
https://www.pregrada.hr/novosti/javni-natje%C4%8Daj-za-prijam-u-slu%C5%BEbu-vi%C5%A1i-stru%C4%8Dni-suradnik-poljoprivredni-redar

Novo

Reklama