Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti iz Zagorja

NATJEČAJ za ostvarenje prava na financijsku potporu redovnim učenicima srednjih škola s prebivalištem na području grada Pregrade 2020./2021.

Link na članak:
https://www.pregrada.hr/novosti/natje%C4%8Caj-za-ostvarenje-prava-na-financijsku-potporu-redovnim-u%C4%8Denicima-srednjih-%C5%A1kola-s

Novo

Reklama