Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti iz Zagorja

ODLUKA o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pregrade

Link na članak:
https://www.pregrada.hr/novosti/odluka-o-zapo%C4%8Dinjanju-postupka-ocjene-o-potrebi-provedbe-strate%C5%A1ke-procjene-utjecaja-na

Novo

Reklama