Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti iz Zagorja

Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru članova Gradskog vijeća Grada Pregrade 2021.

Link na članak:
https://www.pregrada.hr/novosti/odluka-o-pravu-na-naknadu-i-visini-naknade-tro%C5%A1kova-izborne-promid%C5%BEbe-na-izboru-%C4%8Dlanova

Novo

Reklama