Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Kolumne

07.04.2011. 20:40:18 - Marcel Lončarić

Nuočna poseta

Trdo sam spal tu nuoč,
na materinoj blazini
zagrnjen z poplunom
kaj mi na peči zgriela
i još mi pod noge
tuopli čriep diela

Baš trdo i slatko sam spal
gda mi je do pameti došlo
da nehči me zuove
na hižna vrata pokucava
i da to več jenu vrijet traje
dok me nie skruoz razbudilo

Polahku sam se zdignul
a čriep je na pod pal
i zišel sam f hodnik,
pred hižuj svetlo zapalil
čež rugano staklo sam videl;
nehči je pred vrati stal

Duo bi to mogel biti
hutu gluhu, kesnu nuoč
osim kakvog buogca ili tata?
husebi sam zbiral
i nie mi sejeno bilo
gda vrata sam otpiral

A pred vrati je otec stal
h svetiečnom ajncugu
kak negda gda bi
z igranja duojti znal
i gledel me
kak da se spričava


Kak da mu je žal bilo
kaj ga tak dugo nie
a ja sam pred njim kak kip stal
i na kraju se zdrl
tatek, pa kaj ti tu dielaš?
ti si hmrl!


I tie čas sam se zbudil
h mraku komuore
z glavuj na puodu
a srce je tuklo kak bat
z zida je nečija slika opala
do jutra praf nisam mogel zaspat

Arhiva

Arhiva kolumni

Reklama