Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Kolumne

16.01.2008. 17:58:28 - Siniša Križanec

Kolumna Siniše Križanca

Dvorac Bežanec i Grad Pregrada

Foto: Josip Krušlin

Zbog aktivne potrebe da javnost, svi sumještani budu informirani o trenutnom statusu i perspektivi mojeg zamišljenog turističkog novog ruha Grada Pregrade izjavljujem:

Slijedom dosadašnjih dogovora, usmjerenih imovinskom raspletu dvorca Bežanec, slobodan sam zahvaliti na dosadašnjim svim poduzetim radnjama Gradu Pregradi. Pravni status koji otvara aktivno hipoteku za proširenje novih turističkih sadržaja, neophodan je i vrlo hitan. Trend podizanja globalne hotelijerske kvalitete, prisiljava trenutnu adaptaciju dvorca Bežanec, sa dopunom atraktivnih sadržaja kojima bi ponovno zasjao kao vodeći u nacionalnom okviru.

Želim nas podsjetiti da je hotel "Bežanec" 1995.g. bio prvi kategorizirani hotel u Republici Hrvatskoj sa pet zvjezdica, a ujedno da je još 1989 godine istom zbog ruiniranog stanja prijetilo urušavanje. Javno je poznato da ga je korov sakrio, kao i da su se dijelovi rušili. Uzeo sam si slobodu obnove, ali i rješenja tadašnjih parazita poput "Šavrića", i legalnog deponija smeća. Uredio osim objekt i štalu, zelene površine, okolne šume, potoke, utjecao na izobrazbu domicilnog stanovništva, te postavio sadržajni temelj najkvalitetnijeg ugostiteljstva i enološke - gastro baze u državi. Kvalitetom i prisutnošću u akademskim i diplomatskim krugovima, aktivnim pojavljivanjem u Svijetu, dvorac Bežanec pridobio je simpatiju najviših krugova iz političkog, kulturnog i javnog života. Postao je sjedište Code Diplomatique za jugoistočni dio Europe i bitna poveznica sa Akademijom Oxford kao izdvojena destinacija za diplomatsku naobrazbu.

Osobno smatram da sam mogao učiniti još mnogo više, kao što i sada želim, ali sam uvijek bio onemogućavan zbog jednostavnog jala ili čistog neznanja struktura koje su upravljale našim Gradom. Nažalost neznanje uvijek potencira inerciju i pasivnost zbog ambicija, da se politička referenca političara ne umanji.

Prava istina mojeg izlaska iz projekta Bežanec, je ponajprije u trenutnom nezadovoljavajućem zdravstvenom stanju za nastavak borbe sa "vjetrenjačama". Dalje smatram da Bežanec više ne može biti obiteljski projekt, već da ga zbog interesa brze dinamike šireg pregradskog razvoja treba preuzeti odgovarajuća turistička kompanija, sa turističkim iskustvom, te ekonomski moćna. Turistički prostorni plan Pregrade traži hitnu okupaciju investicije i odmah uz adaptaciju Bežanca: izgradnju vodenog centra sa sadržajima i klubovima za zabavu mladih, golfa za elitnu svjetsku scenu, zaštite ruralnih komponenti kraja sa naglaskom na sve seoske atribute u komercijalnom smislu, i td. Siguran sam da je očigledno da ja ponovno želim Pregradi najbolje i zato sam izabrao za trenutnog partnera "Sunce Koncern" koji uz svojih 14 hotelskih kompleksa diljem Hrvatske investira i u "Stubake" 109.000.0000. EUR-a. Gradu je predstavljeno pismo namjere, koje evidentno prezentira ambicije, te je sada jedini korak na Gradskom poglavarstvu koje ne bi smjelo odugovlačenjem odbiti ovu našu pregradsku "životnu priliku". Moj iznos obeštećenja za dosadašnje investicije, koje bi inače realno trebao namiriti sam Grad, rado preuzima novi strateški partner. Iznosi kojima se špekulira nisu niti točni niti ih je moguće definirati, jer ja želim zbog ostanka u projektu kroz formu dioničkog društva, zadovoljiti svoje potrebe kroz dionice te kompanije. Dakle ne radi se o cash & cary, već o specifičnim naknadama jer uostalom ja u projektu i dalje ostajem konzultant i šire. Točno je da sam dobio na osnovu nekih oglasa za privlačenje investitora, ponude primamljive naravi (3,5 milj EUR) ali se radilo o kapitalu ruskog podrijetla, za kojega smatram da ne bi bio pozitivan u našoj zajedničkoj priči, koja traži povjerenje, te maksimalno prihvaćanje ali i brzinu. Pravnicima je naravno jasno da ja mogu svoja prava i sudsku verifikaciju zaštite ulaganja podati kome i kada želim ! Moja odluka ne ovisi samo o meni!

Valentinovo 16.01.2008
Siniša Križanec

Arhiva kolumni

Reklama