Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Kolumne

18.07.2010. 15:28:39 - Tanja Očko

Eko kutak: Gospodarenje EE otpadom

Kuda idu naši mobiteli, računala, kućanski aparati…?

Elektronski otpad spada u posebnu kategoriju otpada čije je gospodarenje propisano posebnim provedbenim Pravilnikom o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (NN 74/07). Ovim Pravilnikom propisuju se obaveze i odgovornost proizvođača, način obilježavanja, način gospodarenja, vrsta i iznosi naknada koje plaćaju obveznici te druga pitanja u svezi gospodarenja ovom vrstom otpada.

EE otpad ide u red količinski najbrže rastućeg  otpada. Najveći dio ovog otpada je opasni otpad zbog komponenata koje sadrži ( teški metali: olovo, živa, kadmij, berilij…, opasne tvari: PCB, CFC, PVC, brom…). Iz ovog je otpada moguće izdvojiti veliku količinu reciklibilnih materijala (plemenite metale, plastiku…), a opasne tvari zbrinuti na odgovarajući način. Time bi se postigle dvije svrhe; smanjilo bi se onečišćenje okoliša štetnim i opasnim tvarima, te bi se smanjilo iskorištenje prirodnih sirovina.

Procjenjuje se da u Hrvatskoj nastaje 30 000 do 45 000 t/god  EE otpada, i da se te količine godišnje povećavaju za 10%. Cilj Republike Hrvatske je do 2015. godine postići da se oko 70 do 80% tog EE otpada odvojeno skuplja i oporabljuje, što bi količinski ispalo oko 4 kg po stanovniku godišnje.  Uspostavljeni sustav prikupljanja EE opreme u Hrvatskoj omogućava građanima da ga odlože, odnosno predaju ovlaštenim sakupljačima. Električni i elektronički otpad prikupljaju privatne tvrtke koje imaju koncesiju za obavljanje te vrste djelatnosti te je dovoljan samo telefonski poziv ili e-mail kako bi se naručile njihove besplatne usluge. Naime, besplatne su iz razloga što firme koje vrše skupljanje te vrste otpada dobivaju naknadu od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (cca 1,50 kn/kg otpada).  Sam Fond potrebna sredstva za financiranje skupljanja, obrade, oporabe i zbrinjavanja posebnih vrsta otpada dobiva od obveznika plaćanja naknada, a to su proizvođači ili uvoznici takve vrste proizvoda. Znači, već pri samom stavljanju na tržište, gospodarenje posebnim vrstama otpada je plaćeno, pa zašto ne iskoristiti tu pogodnost ?!

Postupanje ovim otpadom nije pitanje samo provedbe Pravilnika, već i svijest pojedinca o štetnosti tog otpada kako za tlo, vode, zrak, tako i u krajnjem slučaju za nas same.

Vezano

Arhiva kolumni

Reklama