Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Kolumne

12.08.2010. 13:52:01 - Tanja Očko

Kako pravilno postupati otpadnom ambalažom sredstva za zaštitu bilja?

Usjeve i nasade koje čovjek uzgaja ugrožava cca 30.000 vrsta korova, 3.000 nametnika, 10.000 insekata te od prilike isti broj biljnih nametnika. Iz tog razloga dolazi do čak 20-40 % gubitaka uroda. Stoga su sredstva za zaštitu bilja (SZB) važan, skoro pa prevladavajući, čimbenik u poljoprivrednom uzgoju.

SZB  uglavnom su štetna ili otrovna, kako za ciljane organizme koje želimo uništiti, tako i za okoliš te nas same. Važan korak u odgovornom korištenju SZB je detaljno čitanje upute za upotrebu koja se nalazi uz svako pakiranje proizvoda pri čemu će se odgovoran korisnik pridržavati svih mjera koje su uputom propisane i na taj način štititi prije svega svoje zdravlje i očuvati okoliš.

Nakon primjene SZB njegova ambalaža postaje otpad koji nije dozvoljeno ostavljati u blizini poljoprivrednih zemljišta, zakapati, bacati u potoke niti spaljivati radi nastajanja otrovnih plinova prilikom sagorijevanja .Na koji način je moguće propisano zbrinuti otpadnu ambalažu?

Prema članku 36. stavak 7. Zakona o otpadu (NN 178/04, 153/05, 111/06, 60/08, 87/09): Proizvođači koji stavljaju u promet opasne tvari dužni su na vlastiti trošak organizirati odvojeno skupljanje otpadne ambalaže onečišćene opasnim tvarima i korištenje njezinih vrijednih svojstava predajom ovlaštenim osobama za skupljanje, obradu, oporabu i/ili zbrinjavanje takve ambalaže.

Uslijed toga, Udruga CROCPA u suradnji s tvrtkom C.I.A.K. d.o.o. organizirano prikupljaju ambalažu od SZB svojih članica i članica CROCPA EKO MODEL-a. CROCPA je Udruga proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja RH, tj. udruženje domaće i inozemne industrije SZB. Udruga je registrirana sredinom 2002. godine kao neprofitna pravna osoba. Današnje članice su slijedeće tvrtke: BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Dow AgroSciences, Florel, Pinus Agro, Syngenta Agro, Veterina Kalinova, AM Agro, (zastupnik tvrtke DuPont) i Herbos. Udruga je osnovana u cilju promicanja, usklađivanja i zaštite zajedničkih interesa svojih članica. No, treba napomenuti da se Udruga ne bavi promicanjem poslovnih interesa svojih članica.

Organizirano prikupljanje otpadne ambalaže, CROCPA obavlja na tri načina:

1. Postavljanje odgovarajućih spremnika na veliki broj lokaliteta u cijelo Republici Hrvatskoj gdje se može odložiti pravilno isprana ambalaža sredstava za zaštitu bilja. Prije svega je namjenjeno fizičkim osobama, odnosno malim korisnicima sredstava za zaštitu bilja koji ne trebaju propisani dokument - prateći list – kao dokaz da su pravilno postupili s ambalažom. Na popisu lokaliteta gdje su postavljeni spremnici za povrat ambalaže nalazi se i Trgovina Plod d.o.o. u Pregradi. Otpad se može dostaviti i u skladište tvrtke CIAK u Zaboku, Gubaševo bb.

2. Akcije sakupljanja ambalažnog otpada za poljoprivredna gospodarstva (pravne osobe, OPG) koja trebaju imati ovjereni prateći list kao dokaz da su pravilno postupili s otpadnom ambalažom. Na određenim punktovima po županijama, takvi gospodarstvenici će moći vratiti praznu ambalažu i dobiti od tvrtke C.I.A.K. d.o.o. ovjereni prateći list kao dokaz da su otpad zbrinuli na propisani način.

3. Direktno sakupljanje ambalažnog otpada na skladištima korisnika za zaštitu bilja. Prije svega je namjenjeno je velikim potrošačima sredstava za zaštitu bilja (npr. bivši kombinati) koji na vlastitim skladištima imaju velike količine otpadne ambalaže.

Pravilno postupanje praznom plastičnom ambalažom (uglavnom tekučih) sredstava uključuje ispiranje ambalaže. Od presudne je važnosti da se učinkovito ispiranje ambalaže odvija odmah nakon pražnjenja, na samom imanju i to u samu prskalicu. Time ne samo da se postiže odstranjivanje ostataka proizvoda, nego se osigurava i njegova maksimalna iskoristivost. No, da bi se otpadna ambalaža mogla smatrati neopasnim otpadom, potrebno je ispiranje provesti tri puta ili pod pritiskom. Zbrinjavanje ambalaže koja se klasificira kao neopsan otpad, jeftinije je i jednostavnije. Prazna ambalaža koja nije pravilno isprana i očišćena može zagaditi okoliš i predstavljati potencijalnu prijetnju za okoliš i čovjeka. Studija stručne skupine o ambalaži  Eurpske unije zaštite bilja (ECPA) pokazala je da trostruko ispiranje i ispiranje pod pritiskom uklanjaju preko 99,99% ostatka sadržaja u ambalaži.
Ambalaža uglavnom krutih SZB (granulata, praha, WG, WP formulcija) mora biti do kraja ispražnjena, no vrečice se ne peru.

Nakon što je ambalaža pravilno isprana, korisnici ju mogu privremeno skladištiti u prostoru za skladištenje koje zadovoljava minimalne uvjete, a to su da je prostorija zaključana i ambalaža van dohvata djece, te da nije u istoj prostoriji sa hranom, pićem, stočnom hranom i slićnim proizvodima.

 

Dio informacija preuzet je sa www.crocpa.hr.

 

Arhiva kolumni

Reklama