Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Kolumne

04.11.2007. 17:16:39 - Boris Krizmanić

Etnici i etnonimi

Etnonimi su prezimena istovjetna imenu nekog naroda ili su proizašla iz imena naroda kojemu je nositelj prethodno pripadao ili bio pod njegovom dominacijom. Etnici su pak prezimena koja pobliže određuju otkud je njegov nositelj, iz koje pokrajine, grada, sela, mjesta uopće ili čak niti to, naime, ljudima kojima prethodno boravište nije bilo moguće ustanoviti, nadijevalo se neodređeno prezime (npr. Novak itd)

 

 • Bakran - iz Bakra (kod Rijeke)
 • Bednjanec - sa rijeke Bednje ili iz Bednje
 • Biščan - iz Bišća (Bihaća)
 • Bišćan - isto kao Biščan
 • Bosnar - iz Bosne (jedno od prezimena zanimljivih za proučavanje migracionih tokova)
 • Brezak - iz Brezna (Donjeg ili Gornjeg)
 • Brezinščak - isto kao Brezak
 • Brezinšćak - isto kao Brezak
 • Brežnjak - isto kao Brezak ili s brijega
 • Bukovski - iz Bukovja područja uz desnu obalu donjeg toka Sutle (Slovenija)
 • Bukovšak - isto kao Bukovski
 • Ceraj - iz Cerja
 • Cerovski - isto kao Ceraj
 • Cigrovski - iz Cigrovca, sela jugozapadno od Pregrade
 • Crnogaj - iz crnoga gaja (šume)
 • Dravinec - sa Drave, iz Podravine
 • Gaber - iz Gabra sela kod Desinića
 • Gaberšek - isto kao Gaber (u pozadini je fitonib grab)
 • Gajski - iz gaja (gaj je uzgojena, njegovana šuma)
 • Gajšak - isto kao Gajski
 • Gajšek - isto kao Gajski
 • Gmajnić - sa gmajne, poljane
 • Gorišek - iz gore
 • Gradiški - iz Gradišća ili Gradeca
 • Halužan - iz slovenske pokrajine Haloze
 • Horvat - istovjetno s etnonimom Hrvat
 • Hostić - iz hoste (šume)
 • Hriberski - sa hriba, vrha planine
 • Humski - iz Huma
 • Hustić - isto kao Hostić
 • Jazbec - iz jazbine (jazbina = dolina), srodno prezimenu Dolinar. Nije isključena veza sa zoonimom jazavac (kajk. jazbec)
 • Klanšek - iz klanca
 • Klauški - iz Klauža zaselka u Humu na Sutli (toponim Klauže vodi porijeklo od njemačke riječi glas = staklo) i upućuje na zaključak da se u humskom kraju od davnina proizvodilo staklo
 • Klenovšak - iz Klenovca (selo u Općini Hum na Sutli) ili iz Klenica (zaselak u sastavu Plemenšćine kod Pregrade)
 • Klokočovnik - iz Klokočevca
 • Kostanjšek - iz Kostajnice ili nadimačko prezime vezano na kesten
 • Kranjčec - iz Kranjske ili iz Kranja (Slovenija)
 • Kranjec - isto kao Kranjčec
 • Lazanec - živi uz laz (laz = polagani uspon na cesti, dio terena gdje se zaprega kreće usporeno)
 • Lazar - isto kao Lazanec
 • Lazički - isto kao Lazanec
 • Lupinski - iz Lupinjaka (naselje u Općini Hum na Sutli). Toponim je latinizam a prevodi se kao Vučjak ili Vučak
 • Lupinšek - isto kao Lupinski
 • Mlakar - iz Mlake
 • Mihovljanec - iz Mihovljana
 • Novačko - novi stanovnik nekog naselja kojemu porijeklo nije precizno ustanovljeno
 • Novak - isto kao Novačko
 • Novaković - isto kao Novačko
 • Oreški - iz Orešja (u Humu na Sutli)
 • Osrečki - iz Osretka (toponimi istog imena nalaze se kod Vinagore i kod Desinića)
 • Plavćak - iz Plavića (u Zagorskim Selima)
 • Podgajski - iz Podgaja (Petrovskog) ili općenito ispod gaja (uzgojene šume)
 • Podhraški - pod-gradski iz podgrađa nekog (feudalnog, utvrđenog) grada. Npr. Desinić je podgrađe Velikog Tabora
 • Pohovski - iz Pohorja (Slovenija)
 • Pokupec - iz Pokuplja
 • Poljanec - sa Poljane (ili općenito sa neke poljane)
 • Poredski - iz Poredja (toponim u Humu na Sutli)
 • Posavec - iz Posavine
 • Potočki - sa potoka
 • Potočnik - isto kao Potočki
 • Presečki - iz Preseke (npr. Petrovske) ili općenito iz preseke, tj. terena očišće-nog od šume, iskrčenog, "presječenog"
 • Rovišnjak - iz Rovišća
 • Slonjšak - iz Slunja
 • Staroveški - iz stare vesi, tj. iz starog sela
 • Šaško - iz Šaše (selo između Jesenja i Bednje)
 • Škrnički - sa Škrnika (kod Kumrovca ili Krapinskih Toplica
 • Škrnjug - isto kao Škrnički
 • Turčić - Turak, doseljenik iz turskih krajeva (najvjerojatnije iz Bosne)
 • Turk - isto kao Turčić
 • Turniški - iz Turnišća (možda kod Desinića
 • Vrhovski - iz vrha (usp. Hriberski)
 • Zagvozda - gvozd = drveni ili željezni klinac, ili šuma (zagvozda = za šumom). Usporedi Hustić
 • Završki - za vrhom (usp. Vrhovski)
 • Zbiljski - iz Zbilja (naselje kod Desinića)
 • Zdolc - iz dola, doline (vidi Jazbec)

Vezano

Arhiva

Arhiva kolumni

Reklama