Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Kolumne

18.05.2013. 23:25:44 - Erik

Peticija "U ime obitelji"

Ja imam dva tate...

Ne mogu ne osvrnuti se na trenutna zbivanja na politi鑛o-kulturno-dru箃venoj sceni u Hrvatskoj, odnosno na inicijativu udruge "U ime obitelji" koja prikuplja potpise za druga鑙ju definiciju braka u Ustavu Republike Hrvatske. Naravno cijelu akciju podr綼va i Crkva. Kako i ne bi kada se radi, kako oni to ka緐, o za箃iti djece kr规ana. No, 箃o je sa djecom i obiteljima koje nisu kr规anske ili koje uop鎒 nisu vjerski orijentirane? ﹖o je zapravo s onim kr规anima koji bi trebali ljubiti bli緉jeg svog, s onima koji bi trebali biti bri緉i i tolerantni? Jesu li to kr规ani ili zapravo samo neki stari tekst zapisan u Bibliji?

No, da se vratimo na temu braka. Nikako ne razumijem cijelu tu strku oko toga da u Ustav u餰 definicija kako je brak zajednica isklju鑙vo mu筴arca i 緀ne. Zapravo razumijem, kako crkveni moljci ka緐 to je zbog za箃ite i netrovanja djece kr规ana. No, sama definicija ne鎒 綼箃ititi djecu od 'lo筰h' utjecaja pa u 鑕mu je stvar? Dakako, tu na scenu nastupa ona druga strana koja nije mu筴o-緀nska, koja nije 'normalna' i koja je velika 'prijetnja' ovoj Hrvatskoj u kojoj stotine kr规anskih obitelji gladuje, u kojoj stotine tih istih obitelji nema posao, u kojoj ta ista djeca su zlostavljana i napu箃ena, a ta velika prijetnja tome je gay populacija koja time ne bi imala pravo posvajanja djece (tako barem pi筫 u bro箄ri za volontere na stranicama udruge "U ime obitelji"). Zanimljivo u toj bro箄ri pi筫 i kako 緀le u鑦rstiti pouzdanje svima koji cijene op鎒ljudske vrijednosti.

Nije li jedna od op鎒ljudskih vrijednosti ljubav - to je ono suprotno od mr緉je. To je ono 箃o bi nas trebalo spajati, a nikako odvajati. To je ono 箃o bi trebalo biti u svakom 鑟vjeku. Naravno, nikako mi nije jasno za箃o gay populacija ne bi smjela posvajati djecu? Postoji li neki strah da 鎒 i iz takvih obitelji iza鎖 ubojice, pla鑛a筰, pedofili, profesori, doktori, romanopisci, glazbenici, gayevi i ostali? Ili se boje da 鎒 ti roditelji jednako voljeti djecu i pru緄ti im sve, kao i oni 'normalni', da djeca budu sretna? Naravno, ne smijemo zaboraviti da i gay populacija mora 'nastati' nekako, a po toj definiciji nastaje upravo iz brakova mu筴arca i 緀ne, a ako ne iz brakova onda sigurno iz 'odnosa'.

﹖o je to toliko druga鑙je, toliko lo筫 da dva mu筴arca ili dvije 緀ne ne bi smjele posvojiti dijete? Mo綿a razlog le緄 u tome 箃o 鎒 oboje raditi, pla鎍ti porez, 箃o 鎒 se povremeno sva餫ti, 箃o 鎒 zajedno kupati dijete, mo綿a zapravo to 箃o 鎒 zajedno i鎖 na more ili to 箃o 鎒 se morati zadu緄vati kako bi djeci priu箃ili neke stvari? Mo綿a je stvar u tome 箃o 鎒 i oni kupovati knjige za svaku novu 筴olsku godinu, a mo綿a u tome 箃o 鎒 trebati i鎖 na roditeljske sastanke? Mo綿a je problem u tome 箃o svaki dan peru su餰, 箃o gledaju TV ili pak mo綿a u tome 箃o koriste mobitel, a mo綿a to 箃o 鎒 morati s djetetom k doktoru ili 箃o 鎒 ga voziti na treninge nogometa, baleta ili 箃o god njihovo dijete bude htjelo? Ne, nije to problem, to rade i oni 'normalni'. Po 鑕mu se onda toliko razlikuje jedno roditeljstvo od drugog? 萫ga se bojati? ﹖o nije normalno?

Jedino 箃o tu nije normalno je uskratiti djetetu priliku za domom, za mjestom gdje 鎒 biti siguran, gdje 鎒 se brinuti o tom djetetu i gdje 鎒 ga voljeti. Da, zapravo po ni鑕mu nismo razli鑙ti, samo umjesto mame i tate ja imam dva tate, "koji me vole, koji su mi za ro餰ndan kupili igra鑛u koju sam htio i s kojima sam bio na moru pro筶e godine. Ove godine i筶i smo prvi puta u ma筴are, a jedva 鑕kam da krenem u 筴olu. Naravno, tu je i Bo緄, kada do饀 moje bake i djedovi i kada svi zajedno ru鑑mo na Bo緄. Volim svoje tate."- jednom 鎒 neko dijete i to re鎖. 

Arhiva kolumni

Reklama