Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Kolumne

22.04.2013. 20:50:28 - Slavko Dimač

Prenosimo iz lista

Mitra - bog koji je blagoslovio vinograde

Reljef boga Mitre nađen u okolici Pregrade, točnije između Plemenšćine Gornje i Plemenšćine Donje

Mitra se rodio, prema predaji iz stijene 25. prosinca, a prvi koji su mu se poklonili i tako mu iskazali počast bili su pastiri. Na svijet je sa sobom donio frigijsku kapicu, nož, i luk. Kad je odrastao, Mitra se upustio u borbu s bogom Sunca i pobijedio. Nakon toga izvršio je po zapovijedi Ahuramazde, boga dobra, nekoliko složenih zadataka, prije svega da uhvati i ubije bika goleme snage, a to se ponavlja svake godine jer taj bik iznova narasta i obnavlja snagu. Pomagao je ljudima u oskudici i nevolji, branio ih u nesreći i ratovima od demona podzemlja - boga zla Ahrimana.

Za pridržavanje strogih moralnih načela, čist i uzdržljiv život, svojim je privrženicima, koji su se međusobno zvali braćom, obećavao vječno blaženstvo na onome svijetu. Pratio je duše umrlih u zagrobni život, davao im napitak od vina i krvi ubijenog bika, što im je osiguravalo besmrtnost, a ako bi zaslužili, odvodio bi ih je ljestvama sa sedam pregrada u visine čistog svjetla. Njegovi simboli bili su lav, bik i orao. Kult Mitre bio je za grčko-rimska mjerila vrlo star. Iz 14. st. pr. Kr. sačuvan je dijalog između hetitskog kralja Muršila i vladara Mitanaca, u kojem se Mitra zaziva za svjedoka i zaštitnika. Kult Mitre, koji potječe iz Perzije ili Indije, identificira se sa svjetlom te je stoga bio bog zakletvi, ugovora i sl. Garantirao je mir među plemenima pa je ubrzo preobražen u ratno božanstvo te se, kao takav, brzo proširio Rimskim Carstvom. Iz Grčke (gdje je stigao preko Kilikijskih gusara) proširio se Mediteranom i sjevernom Europom gdje je dobio mnoga nova obilježja odmaknuvši se od originalnog Zoroastrizma (Mazdaizma) iz kojeg je potekao. Kult je svoj vrhunac dosegao u trećem stoljeću, ali ubrzo ga je preplavilo kršćanstvo s kojim je imao mnogo dodirnih točaka, ali bio je, za razliku od te religije, rezerviran za uski krug posvećenika (rođendan Mitre slavio se 25. 12., "krstilo" se vodom, vjerovalo u bolji život na drugome svijetu koji se stječe odricanjem na ovom i sl.)

U Grčkoj stoljećima nije bio prihvaćen, ali je bio prihvaćen u Rimu na zalazu Republike kamo je trgovačkim vezama dospio s istoka i to povratkom isluženih legionara u domovinu te posredovanjem robova s Istoka, među kojima je imao najviše privrženika.

Među poklonicima boga Mitre najviše je bilo vojnika, bivših robova, zatim trgovaca i činovnika. Poznato je da se u kult nisu primale žene, a to je izgleda i dovelo do propasti ove religije. Nije čudo što su najviše vojnici bili uključeni u ovaj kult, jer je Mithras bog koji ljudima daje hrabrost i krepost. O mitraizmu se ipak vrlo malo zna, jer iza štovatelja ovog boga nije ostalo nikakvih zapisa. Osim nešto ostataka koji su pronađeni u ruševinama hramova tzv. mitreja ili lat. mithraeuma, praktično relevantnih podataka nema. Razlog tome je mističnost i tajnost rituala u kojima se više polagalo na tajnost inicijacija nego na propagiranje kulta.

Mitrin reljef iz okolice Pregrade

Reljef boga Mitre pronađen je u okolici Pregrade, točnije između Plemenšćine Gornje i Plemenšćine Donje. Spomenik je našao seljak Martin Gorupić iz Plemenšćine Gornje, negdje oko sredine ožujka 1941. u svom vinogradu, na mjestu koje se zove Gromlja.

Današnji izgled vinograda gdje je nađena ploča boga Mitre na granici Donje i Gornje Plemenšćine

Spomenik je od tog seljaka otkupio knjižničar Milan Hustić, a od njega Arheološki muzej u Zagrebu.

Objašnjenje reljefa

Nađen je na dubini od oko 30 cm. Osim tog spomenika ništa drugo nije nađeno na tom mjestu, ali ni u bližoj okolici.

Reljef je isklesan na mramornoj ploči visine 43,5 cm, širine 51,5 cm, a debljine 6,8 cm u ediculi s polukružnim zabatom koja zapravo nije ništa drugo nego stilizirana špilja.

Reljef je uobičajen prikaz Mitre kako ubija bika: Mithras, s frigijskom kapom i plaštem koji vijori vezan na desnom ramenu, kleči na biku; ljevicom ga je uhvatio za njušku, desnicom drži nož, koji gura biku u rebra. U lijevom kutu reljefa nalazi se poprsje Lune, a u desnom kutu poprsje Sola. Lijevo i desno od Mitre nalazi se po jedan Dadophoros s uzdignutom bakljom. Uništeni su dijelovi ruku, baklja lijevoga i glava desnoga bakljonoše. Natpis ispod reljefa glasi: I(nvicto), D(eo), O(mnipotenti), VAL(erius), MARCELIANUS EX VOTO I(nvicto), L(ibens), P(osuit). Što znači: "Zavjet nepobjedivom svemogućem Bogu s veseljem radostan postavio je Valerije Marcelijan."

Mitrin reljef iz okolice Pregrade stoji ovdje posve usamljen i vjerojatno je pripadao krugu Mitrinih štovatelja kojemu je središte bilo u Ptuju.

Kako se reljef ovdje našao (jer osim reljefa ništa nije pronađeno), ostaje zagonetka koju tek treba riješiti!

Arhiva kolumni

Reklama