Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Kolumne

05.02.2018. 17:41:10 - Tomica Kolar

Pokle duge zime

Foto: www.cvijet.info

Pokle duge, merzle zime, dok su se po Glibuočecu počeli žutiti leskavi germi, a za hustuj guci s kerima sma piskali, duo bu jače i duže zderžal, nekak se je se genilu i pomeknilu, kak h prirodi, tak i h ljudima keri su zišli vun. Odmah su jeni zeli vijake h ruke, trebalu je kuolje nasekati, gacijavu ili verbavu, obieliti i potšpičiti. Tuo je bilu pervu. H potuoku je zrasla vuoda. Snieg se je h nizini več otuopil, ali ga je još bilu po verhaf i na severnih stranah, a tuo se je se cedilu i teklu mimut nas. Šli sma škuole i metali h vuodu dreveca, kakve špatice pa pratili čiji bu "bruod" berži, duo bu pobedil. Spaminali sma se o tem kak nijbi bilu dobru da na tu veliku vuodu zde počne padati deš, ka bi opet se šlu po cesti, a mi bi h škuolu muorali iti po briegu, ober hiž. Fala Bogu, sunce je svietilu i se je bilu točnu nak kak trieba biti.

Drugarica je poviedala da jutre nema škuole zatu ka bu Dan žena ali trebama dojti na priredbu h Kinodvoranu. Tuo sam več znal. Več sam se dva kedne vučil pesmicu za recitierati, a nes mi je još rekla da sigurnu znam ke rasteju visibabe, da bi mogal nabrati pušlec i donesti. Rekal sam da znam. Seka je još po zimi govorila da buma šli Horvačku hustu po pospance pa sma se hitru dogovuorili. Pokle obeda za čas sma bili na kupu na Kolaravem dvorišu, škorjeci na nuogaf, vuolje kuliku češ, bile su puže, ali i nas par dečecaf. Pital sam starije ali znaju ke bi bilu visibab. Rekli su da vučiteljica tak i nak nebu znala razliku či donesem pospance i da pri nas baš i nema visibab. Speli sma se po vuskem klančeku na Horvataf brieg. Tam je negda bila hiža, znal sam da su meli punu kčeri i samu jenega sina ali niesam znal ke su zde si tie ljudi. Na ravnički kera je okrejena na južnu stran trava je več bila zelena, okoli su rasle slive i jabuke, a na jif tuj i tam germi lima. Z gjuojne jame raslu je drievu s kerega sma lajsku letu, dok sma šli s tersja, jeli ringljohe debele kaj jajci. Klanček je zavijal i šol h brieg, a mi sma ga pratili kaj dilidajci. Za čas sma bili na verhu. Debele bukve i hrasti, dok puše jaki veter pri nas se čujeju kak da nekakve stare cirkvene orgulje sviraju. Zde, dok je sunce svietilu čes guolu vieje, a mi se čudili kak na verhu nema blata i z nogami napikavali sience, nič ot te kmične muzike nij bilu ober nas. Rekal mi je tatek da je tujtak na verhu granica; na našu stran je Bezjačku, a tam proti Suopotu je Retkajsku. Zde sam vidal da se je šalil, nikakve granice nij bilu. Šli sma po zemljanem putu kakvih stuopedeset metri proti Pregradi, a onda skrenili hnaduol čes visoke drievi, proti tamni hojavini ke se je kazala pre dnu. Još malu sma hodili, a onda se je pred namuj otper prizor kaj s kakve bajke. Tam ke je bukava husta došla kraju bila je ravnica i rasle su debele hvuojke, visoke i guste, a svetlost je pod jimi bila drukčija, kaj čarobna. Po zemlji pa je se, baš se bilu bielu, kak da je negdu proster bielu rušicu. Duo je tuo tuj posadil? Čovek bi si poželel nutre leči i ostati. Duo bi tuo vidal pervi krat muoral je stati i samu ljukati. Mi pa, ke sma došli po svoje, prijeli sma se posla kaj da nas čaka bogata plača či buma vriednu delali. Jeni su nabrali kuliku je stalu h jenu ruku i tuo jim je bilu dosti, drugi su pa brali i brali, tak ka su komaj deržali z obadvie ruke. Dok je sim bilu dosti, pošli sma gmof.

Ka bi bil liepi dok recitieram, mama mi je oprala svetiečne hlače kere sam lani mel na pervi pričesti. Samu je priet pieglaja rasparala rub i nazaj ga zašila malu niže. Rasal sam kaj vergaj. Hvečer se je naoblačilu i cielu nuoč je padal deš. Germelu je. Dok se je čes uoblak zablisnilu, h sobi se je vidalu kaj da je dien. Dugu sam bil buden i mislil sam o tem kak je tuo liepu, meti hižu i tak toplu, suhu postelju. Mama se je stala priet svih, zakurila h šporhatu i napravila se kaj je bilu trieba ka bi hiža dišala. Dok sam se stal, več su bili kuhani krumperavi žganci, a ljuk se je cver h masti, na tavici. Stal je deš, oblaki su se razriedili i posvietilu je sunce. Dok sma pojeli, jas sam se obliekal za h Pregradu, a sestra mi je za vučiteljicu zamotala debeli pušelj pospancaf h bieli pakpapier.

Ot naše hiže, čes Ribjak, cesta nij bila našudrana, poklje dieža bila je blatna, a jame su na ji bile pune vuode. "Pazi kak ideš! Haj bolj za krajam, po travi, ka se nebuš zmazal!" Tak me je mama spratila dok sam gazil putec za hižuj. Pre Sandekavem muostu, pre največi mlaki na naši cesti, makar sam šol čistu za krajam, nuoge su mi se posmeknile i pal sam h vuodu i blatu kaj sam dug i širok. Z mojih ruk razletele su se ruožice okoli mene kaj leptireki. Saf sam bil h jenem blatu. Pruobal sam pospance pobrati ali sam hitru vidal da se ne splati. Duo bu tuo uopral? Okrenil sam se gmof. I niesam bil jaku žalosen, ali suze su mi sejenu šle. Mama je onda napravila kaj je mogla, ni dien denes ne znam kak je uspela hlače i jaknicu nazaj oprati i s piegluj posušiti, ka sam opet bil svetiečni i ka sam na kraju ipak stignil dojti na priredbu i odrecitierati svoje, kaj je več trebalu.

A drugarica je bila čudna. Una me opče nij pitala niti za visibabe niti za pospance i opče nij znala da sam pal. Potoku je malu falilu ka nij šol vun i takaf natečeni tekal je samu delj, istu tak, kak da nič nie vidal.

 

Arhiva

Arhiva kolumni

Reklama