Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

21.03.2014. 19:17:50 - Josip Krušlin

Deseti broj lista Pregrada.info u distribuciji

Novi broj lista Pregrada.info se od danas nalazi u distribuciji. Svoj primjerak možete pronaći na kiosku u centru Pregrade, Foto-video-studiju Hrvo, kafićima i dućanima na području grada i okolnim mjestima.

U ovom broju imamo i nekoliko novina. Prva je da je oformljeno uredništvo koje se od sad brine o sadržaju lista. Ovako koncipirano uredništvo pomoći će u redovitijem izlaženju lista te podići njegovu kvalitetu. Pozitivni pomak se može vidjeti već i u ovom broju koji obiluje zanimljivim rubrikama i tekstovima.

Druga novost je da je list tiskan u partnerstvu s Gradom Pregradom koji ovaj medij koristi kako bi se građanke i građane informiralo o događanjima u proteklom razdoblju. Svjesni kako određeni broj stanovnika grada i dalje nema redovitu mogućnost pristupati internetu, dogovorili smo ovu suradnju kako bi se što veći broj građana bio upućen u funkcioniranje gradske vlasti.

Ove godine planiramo izdati još barem dva broja. Sljedeći broj je u planu povodom Dana grada, a tema broja će biti "Otvorni grad" zahvaljujući sredstvima koje je Grad dobio na natječaju Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Za vrijeme trajanja Branja grojzdja planiramo izdati tematski broj koji bi bio posvećen ovoj manifestaciji, a primarna svrha bi mu bila kvalitetno promoviranje i prezentiranje grada Pregrade.

Naravno, kao i svaki puta do sad, pozivamo vas na suradnju, šaljite nam slikovne i tekstualne materijale za koje smatrate da bi trebali biti dostupni široj javnosti. Javite nam se putem maila list@pregrada.info.

List u PDF formatu (5.3MB) možete pronaći pri dnu teksta.

Sadržaj 10. broja lista

 • Pregradske umjetnice: Dragica Kantoci
 • Pisma iz Nizozemske: Limburg Stirum i dvorac Dubrava (1)
 • Kultura: Povijest Hrvatske čitaonice
 • Spomenici prohujalih vremena: Napuštene kljeti i kuće
 • Grad Pregrada: Izvješće o radu gradske vlasti
 • Intervju: Dragutin Gorupić Draš
 • Mladi i uspješni: Jasminka Kristić
 • Obrazovanje: Dječji vrtić "Naša radost"
 • Predstavljamo udrugu: CUG Pregrada
 • Predstavljamo udrugu: Hokej klub Pregrada
 • Predstavljamo udrugu: Udruga uzgajivača malih životinja "Zagorje"
 • Predstavljamo udrugu: Fotoklub Pregrada
 • Kolumne: Volonteri
 • Književni kutak: Tomica Kolar, Sara Pondeljak

 

Impressum

 

Pregrada.info - nezavisni pregradski list

OŽUJAK 2014.

BROJ 10. GODINA VI.

- BESPLATNO IZDANJE -

List priprema Udruga Pregrada.info (www.pregrada.info)

 

Tekstovi:
Tomislav Burić, Slavko Dimač, Fotoklub Pregrada, Draženka Gretić, Ane-Mary Grilec, Karolina Hostić, Tomica Kolar, Gordana Krizmanić, Ivan Pogačić, Mateja Pondeljak, Sara Pondeljak

Fotografije:
Dalibor Grilec, Fotoklub Pregrada, Josip Krušlin, Dario Rubinić, Tea Vdović

Naslovnica:
Josip Krušlin

Uredništvo:
Vedran Ferić, Ane-Mary Grilec, Josip Krušlin, Mateja Pondeljak, Petra Vdović

Kontakt:
list@pregrada.info

Grafička priprema:
Vedran Ferić

Naklada:
1.000 primjeraka

Tisak:
Stega-tisak, Zagreb

List Pregrada.info broj 10
Reklama