Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

28.08.2015. 19:35:13 - Ane-Mary Grilec

Evaluacija provedbe projekta "Mladi za Pregradu, Pregrada za mlade"

U tijeku je evaluacija provedbe projekta "Mladi za Pregradu, Pregrada za mlade" unutar kojeg je donesen Gradski program za mlade.

Molimo Vas da popunite evaluacijski upitnik kako bismo dobili uvid u uspješnost i upoznatost projekta među mladima na području Grada Pregrade.

 

Evaluacijski upitnik: Evaluacija provedbe projekta "Mladi za Pregradu, Pregrada za mlade"

Reklama