Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

01.03.2019. 12:28:58 - zagorje.com

GRADSKO VIJEĆE DALO SUGLASNOST: Novi direktor Niskogradnje je Marijan Peer

Jučer je održana sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade, a pred vijećnicima se našlo pet točaka dnevnog reda. Nakon usvajanja zapisnika s prethodne sjednice, vijećnici i vijećnice bez rasprave donijeli Odluku o Izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora, čime je odlučeno kako će se izbori za članove vijeća mjesnih odbora koji se održavaju u 2019. godini, održati istovremeno s izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske te će provedbu izbora za vijeće mjesnih odbora provoditi ista izborna tijela. Također je donesena Odluka o davanju suglasnosti na imenovanje direktora-člana uprave Niskogradnje d.o.o Marijana Peera.

Na dnevnom redu našlo se i Izvješće gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca prošle godine koje je prihvaćeno većinom glasova. Podnoseći izvješće o svom radu u proteklih šest mjeseci gradonačelnik Marko Vešligaj istaknuo je kako je u navedenom razdoblju nastavljena realizacija brojnih projekata koji donose pozitivne promjene u svim područjima života građana te razvijaju grad Pregradu u moderan europski grad. Posebno je istaknuo zadovoljstvo realizacijom dva projekta (su)financirana iz fondova EU – izgradnjom reciklažnog dvorišta i rekonstrukcijom nerazvrstane ceste Petrovina – Menjački, ukupne vrijednosti više od tri milijuna kuna, koja će uvelike pridonijeti povećavanju komunalnog standarda u gradu. Poljoprivredna redarka Silvija Kramarić izradila je Izvješće poljoprivrednog redara za 2018. godinu, koje je dostavljeno kao informacija na razmatranje Gradskom vijeću.

Članak je preuzet sa zagorje.com

Reklama