Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

13.07.2007. 14:07:25 [Pregrada] - Krešimir Končevski Zagorski list

Krešimir Končevski:Kad ne razmeš, zabrani!

Često se govori o odljevu mozgova, pod čim se misli, prije sega na mlade ljude koji po zavšetku školovanja odlaziju po svetu iskat meste de bi njihove znanje, sposobnosti i ambicije došle do izražaja i bile ostvarene.

Rodni kraj za koji se si kuneme da je najljepši na svetu na taj način ostaje bez najboljih ljudi koje sme pustili da same tak prejdeju i negde drugde daju svoj doprinos razvoju i napretku.

Još ne tak duge sam na neki način zavidel pregradske mladeži kaj ima prostor v kojemu moreju organizirati priredbe i koncerte, jer takvi su prostori v Zagorju retkost. Zbog toga sam i ja z bendom tam bil dosta česti gost. Dopale mi se kaj su mladi imeli volju organizirati razne manifestacije na koje je dolazil ne mali broj poklonika takvih zbivanja z celoga Zagorja pa i šire. Mislil sam da je Pregrada konačne meste de imaju sluha i tolerancije za široki krug kulturnih i zabavnih potreba.

Na žalost, jake me razočarale kad sam čul da je pregradska gradska vlast onemogučila da se tam organiziraju aktivnosti. Pred prošle izbore tam je koncert, na koji su me pozvali ko gosta, organizirala i mladež HDZta, tak da se nemre govoriti o sukobu politika. Tu je riječ o sukobu zaostalih koji bez obzira na stupanj obrazovanja, ne razmeju i ne toleriraju avangardnu i naprednu mladež. Na ovaj način mladima je zeta mogučnost da v svojem kraju uz svoje odricanje organiziraju svoj kulturni i zabavni život. Igrom slučaja, prije par dane sam imel priliku o tomu pitati jednoga od nositelja gradske vlasti.

Na pitanje, zakaj ste im to zeli, odgovoril mi je da su im dali nekakvu prostoriju za rad v zamenu. Nisam ga pital dal bi se vu te prostorije mogla organizirati selska zabava na kakve, pretpostavljam, dotični voli odlaziti? Sigurne ne bi, a kak se bi onda organiziral rock koncert?

Normalne da trenutne vladajuči v Pregrade o rock koncertima ne razmišljaju jer ih to ne zanima, niti to razmeju. Odličan primer kak se mladi perspektivni ljudi moreju stirati, kak se od napredne sredine koje sme na tomu bili zavidni, jedne meste more pretvoriti v sredinu koju je bolje izbegavati. Znam da se v Pregradi dosta pažnje poklanja školstvu, ali za koga, ake se mladima uzimaju uvjeti da si organiziraju život.

Ta navika da se ne toleriraju tuđe kulturne, političke, društvene ili materijalne razlike z našega lepoga Zagorja tiraju naše najkvalitetneše i najsposobneše ljude kojima se z bedakima ne da natezati celi život. Rajši život v ovom raju na zemlji menjaju za ne tak ljepe, ali za njihove sposobnosti pune perspektivneše sredine. Ak nebume imeli več strpljenja i sluha za našu mladež i se njihove potrebe oni buju prešli, a kad buju naši prešli došli buju takvi teri nas nič neju pitali nek si buju zeli to kaj buju šteli.

A mi bume mogli same one kaj najbolje zname - biti svedoki.
Kad svoje nezname čuvati drugi nam buju gazde postali.

Izvor: Zagorski list, 13.07.2007.; Foto: www.zagorje.com

Reklama