Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

15.01.2016. 09:31:41 - Grad Pregrada

Održan sastanak gradonačelnika s predsjednicima Mjesnih odbora

Dana 12. siječnja 2016. u prostorijama Gradske vijećnice održan je sastanak gradonačelnika Pregrade i predsjednika Mjesnih odbora grada Pregrade. Povod sastanka  bio je upoznavanje predsjednika Mjesnih odbora sa Proračunom Grada Pregrade za 2016. godinu te uputa o načinu rada i poštivanja zakonskih, podzakonskih normi te Statuta Grada Pregrade. Grad Pregrada podupire transparentan rad, otvorenost, komunikaciju i suradnju sa Mjesnim odborima, te na taj način želi postići sudjelovanje građana, jačanje njihova utjecaja i suradnju na ostvarenju programa i planova koji služe podizanju kvalitete života na području svih Mjesnih odbora.    

Centralno značenje sastanka zauzeo je Proračun Grada Pregrade za 2016. godinu, koji je ukratko prezentirala pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Martina Kobilar Kantoci. Naglasak je stavila na dva programa sadržana u  Proračunu Grada za 2016. godinu u vezi sa komunalnom infrastrukturom na području grada, Program održavanja komunalne infrastrukture i Razvoj i sigurnost prometa. Na navedeni način prikazan je iznos koji je u 2016. godini Proračunom predviđen za radove, odnosno za materijal za održavanje nerazvrstanih cesta. Predsjednicima Mjesnih odbora podijeljeni su i prikladni Obrasci zapisnika za materijal i radove održavanja pojedinih dionica nerazvrstanih cesta, te prijave potrebe za kamenim materijalom, koji se ujedno mogu preuzeti i na službenoj web stranici Grada Pregrade. Predsjednicima MO podijeljen je i Izvještaj komunalnog društva Niskogradnja d.o.o. po Mjesnim odborima za 2015. godinu kojim su obuhvaćena ukupno utrošena sredstava za kameni materijal i radove na održavanju nerazvrstanih cesta po Mjesnim odborima u 2015. godini.

Komunalno društvo Niskogradnja d.o.o. donijelo je ujedno i Terminski plan održavanja nerazvrstanih cesta po Mjesnim odborima. Navedenim planom određeno je da će se predmetni radovi obavljati dva puta godišnje, u proljeće i jesen, u razdoblju od dva tjedna, tako da će za radove po svakom Mjesnom odboru u tom vremenskom periodu biti odvojena dva dana.

Sastankom je obuhvaćena i tema asfaltiranja nerazvrstanih cesta, koja je vrlo bitna za građane grada Pregrade zato što još uvijek postoji mnogo nerazvrstanih cesta koje je potrebno asfaltirati te na taj način osigurati kvalitetnije uvjete života građana u svim dijelovima grada. Grad Pregrada je ozbiljno i jasno postavio ciljeve u smjeru uređenja svih nerazvrstanih cesta, te se upravo u smjeru njihova ostvarenja predstavilo predsjednicima Mjesnih odbora način na koji će se krenuti u realizaciju u 2016. godini. Predsjednicima Mjesnih odbora podijeljeni su primjerci troškovnika sa naznakom iznosa troškova asfaltiranja po pojedinim dionicama nerazvrstanih cesta. U financiranju radova modernizacije ulica sudjelovat će i građani, odnosno domaćinstva koja imaju boravište uz predmetnu dionicu ili su povezani s njom na drugi način korištenjem i upotrebom, ukupnim zajedničkim iznosom investicije od 30% vrijednosti uređenja prema troškovniku. Sukladno navedenom, bit će potrebno sklopiti Ugovore kojima će se urediti međusobnih prava i obveza ugovornih strana na uređenju ulice/ nerazvrstane ceste.

Na sastanku su raspravljena i pitanja postavljanja javne rasvjete i sigurnost u prometu po Mjesnim odborima.

Gradonačelnik je ovim putem pozvao sve Mjesne odbore da sudjeluju u organizaciji i provedbi nadolazećeg kulturnog događaja, Pregradskog fašnika, te također, da svojim prijedlozima omoguće značajnim pojedincima iz svog Mjesnog odbora dodjelu Javnog priznanja Grada Pregrade. Ujedno  je iskoristio priliku kako bi predstavio dva hvalevrijedana projekta na području grada; crowdfounding "Ti i ja zajedno za vrtić u Pregradi" kojim se nastoji prikupiti sredstva za renovaciju krova kako bi se vrtić učinio energetski gotovo neovisnim. Navedenim projektom omogućeno je svim građanima da donacijom vlastitih sredstava sudjeluju u njegovoj realizaciji.

Reklama