Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

21.07.2016. 08:20:10 - Grad Pregrada

Radovi na održavanju i uređenju nerazvrstanih cesta na području Pregrade

Na području Pregrade jedna je od najduljih mreža nerazvrstanih cesta u Krapinsko-zagorskoj županiji, duljine ukupno 260 kilometara, koje zahtijevaju intenzivno održavanje, posebno problematičnih prometnih dionica na kojima se, uslijed vremenskih i terenskih uvjeta pojavljuju klizišta i odroni. Budući da su se vremenske prilike stabilizirale, u šestom mjesecu izvršeni su radovi na dionicama po mjesnim odborima na području grada. Radovi su se izvodili na temelju dostavljenih zapisnika predstavnika mjesnih odbora, a obuhvatili su razne zemljano-građevinske radove u sanaciji.

Tako su u MO Vinagori, na području Velike Gore, izvedeni radovi na sanaciji odrona na cesti V-27 (Mlinari-Šlogari-Antonići), kao i porezivanje te i dionice V-29 (Šlogari-Ljubići) te radovi strojem.

U MO Bušin izvođeni su radovi na sanaciji odrona na cesti Bu-14 (D206-Pasaričeki-Vrhovski), kao i uređenje okoliša rodne kuće Janka Leskovara, te planiranje i uređenje okoliša uz spomenik "Štefan", a na cesti B-2 (D507 - Škrinjari - Vrbanci - Vdovići - Juraki - Leskovari -Burići - Crkva Sv. Jurja - L22079) u MO Benkovo, nakon velikog nevremena izvedeni su interventni radovi na sanaciji ceste te je na dijelu te dionice izveden iskop i proširenje.

Na području MO Gorjakovo radili su se iskopi odvodnih jaraka, za planiranje odvodnje oborinskih voda s nerazvrstanih cesta, a u MO Cigrovec također je saniran odron na cesti C-22 (Burići), kao i porezivanje i priprema nerazvrstanih cesta za dovoz kamenog materijala.

Na području MO Sopot saniran je vodotok uz cestu S-2 (Vražja peć), te su očišćeni odvodni jarci uz tu dionicu, dok su u MO Plemenšćina i MO Kostel izvršeni svi radovi saniranja i održavanja na predviđenim dionicama, prema dostavljenim zapisnicima od strane predstavnika MO.

Osim navedenih radova, u šestom mjesecu vršili su se i radovi na sanaciji udarnih rupa i oštećenja na asfaltiranim nerazvrstanim cestama, kao i strojno malčiranje bankina te popravak dijelova na kojima nije bila moguća strojna obrada ručnim alatima. Radove je, na temelju Ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta s Gradom Pregradom, posebnih narudžbi Grada i sredstava Krapinsko-zagorske županije, izvodila Niskogradnja d.o.o. Pregrada.

Reklama