Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

23.01.2018. 12:25:05 - Petra Vdović

Sutra u vijećnici javna tribina o gospodarenju otpadom

Grad Pregrada poziva sve zainteresirane građanke i građane da prisustvuju javnoj tribini o gospodarenju otpadom koja će se sutra s početkom u 17 sati održati u gradskoj vijećnici.

Na tribini će biti riječi o Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom, Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada  te o reciklažnom dvorištu koje se planira izgraditi na području grada.

Naime, odvojeno prikupljanje i naplata otpada po količini 1. je studenoga postalo obvezno u cijeloj Hrvatskoj, nakon što je na snagu stupila Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom, a gradovi i općine dobili su tri mjeseca da se usklade s tom uredbom i odrede kako će sustav funkcionirati na njihovu području. 

Reklama