Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

25.04.2014. 15:20:18 - Tajana Broz

U distribuciji tematski list Pregrada.info pod nazivom "Otvoreni grad"

Novi specijalni broj časopisa Pregrada.info posvećen je sudjelovanju građana i građanki u procesima donošenja odluka. U listu možete pročitati o novostima vezanim uz financiranje udruga iz gradskog proračuna, o strateškom planiranju, partnerstvu za otvorenu vlast te mnogim drugim zanimljivostima.

Ovaj broj nastao je kao dio projekta Otvoreni grad koji Grad Pregrada provodi uz potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Cilj projekta Otvoreni grad je unapređenje podrške udrugama civilnog društva te suradnja lokalne samouprave sa udrugama kao i promicanje aktivnog sudjelovanja građana/ki u društvenom, demokratskom i kulturnom životu lokalne zajednice. Više o aktivnostima koje će se provoditi u okviru projekta također možete pronaći na stranicama ovog broja časopisa Pregrada.info.

Svoj besplatni primjerak lista možete od sutra pronaći na uobičajenim lokacijama: kiosk u centru Pregrade, Foto-video-studio Hrvo, kafići i dućani na području grada i u okolnim mjestima.

Reklama