Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

List

01.02.2011. 19:54:59 - Tanja Očko

PREDSTAVLJAMO

Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada

Godine 1979. osnovana je Općinska organizacija Crvenog križa Pregrada, koja je 1994. preimenovana u Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada. Na sjednici Osnivačke Skupštine usvojen je Statut prema kojem je GDCK Pregrada humanitarna i dobrovoljna udruga za promicanje humanitarnih ciljeva i provođenje akcija od opće koristi, koja djeluje na osnovi misije i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Udruga djeluje u Krapinsko-zagorskoj županiji na području grada Pregrade i općina Desinić i Hum na Sutli, a sjedište ima u Pregradi, Kostelgradska 1.  Dužnost ravnatelja obnaša gđa. Helena Brezinščak, a predsjednica Društva je gđa. Štefica Pasarić.

Neke od djelatnosti  koje provodi GDCK Pregrada su razvijanje humanih osjećaja uzajamnosti i solidarnosti te podizanje i unapređivanje zdravstvene kulture pučanstva. Društvo popularizira, potiče, organizira i provodi dobrovoljno davanje krvi, upoznaje građane s njihovim pravima i obavezama koje proizlaze iz Ženevskih konvencija i međunarodnog humanitarnog prava, razvija i unapređuje socijalnu skrb i uzajamno pomaganje građana, potiče njegu i pomoć u kući, propagira očuvanje čovjekova životnog okoliša, organizira službe spašavanja, pokreće, organizira i provodi sabirne i druge akcije solidarnosti te provodi mnoge druge aktivnosti kako bi ostvarila ciljeve svog djelovanja.

U javnom životu općina Desinić i Hum na Sutli te grada Pregrade, GDCK Pregrada zastupa ideje Međunarodnog pokreta CK  i CP te surađuje s tijelima vlasti tih općina i grada te udrugama i institucijama koje djeluju na području zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja te s mnogim drugima. Međusobni odnosi unutar GDCK Pregrada temelje se na vertikalnoj povezanosti, sukoordinaciji i odgovornosti za realizaciju ustanovljenih programa i aktivnosti prema zajednici udruga DCK Krapinsko-zagorske županije i HCK -Nacionalnom društvu. Cilj tako ustanovljenog odnosa je očuvanje jedinstva HCK - Nacionalnog društva i njegovo kadrovsko i materijalno jačanje.

Ove godine GDCK Pregrada je do sad organiziralo četiri redovne akcije dobrovoljnog darivanja krvi koje pokazuju trend porasta broja darivatelja. Jednom mjesečno organiziraju se akcije provjere zdravstvenog stanja u vidu kontrole krvnog tlaka, šećera u krvi, tjelesne težine zajedno s korisnim savjetovanjem stručnog osoblja. Također je održano gradsko natjecanje mladeži HCK, a najbolja ekipa imala je priliku svoje znanje pokazati na 2. međužupanijskom natjecanju mladeži HCK u Krapini. U sklopu Dana zdravlja održan je i Sajam zdravlja kojem je prisustvovalo mnogo i izlagača i posjetitelja. U sklopu GDCK Pregrada redovito djeluje i Klub "60+" te Klub liječenih alkoholičara. Zahvaljujući požrtvovnosti i zalaganju djelatnika, unatoč ograničenim sredstvima, GDCK Pregrada uspješno izvršava svoje dužnosti koje ispoljavaju pohvalne rezultate na radost i zadovoljstvo mnogih.

Arhiva

Reklama