Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

List

01.02.2011. 20:21:30 - Marko Vešligaj, predsjednik SDP-a Pregrade

KOLUMNE

Iz Gradskog vijeća

Foto: pregrada.hr

I u 2010. godini oporbeni klub vijećnica i vijećnika nastojao je da Gradsko vijeće ne bude samo mašinerija za izglasavanje odluka, nego da kroz naše prijedloge, rasprave i zahtjeve sudjelujemo u funkcioniranju gradske vlasti. Nažalost, svi ti naši pokušaji bili su odbačeni, iako Pregradi baš i ne ide kako se to nastoji prikazati, budući da smo danas i po službenim statistikama najnerazvijeniji Grad u Krapinsko-zagorskoj županiji što je izravna posljedica potpunog zanemarivanja gospodarstva u gradskoj politici. U svojim prijedlozima zahtijevali smo da i mjesni odbori dobe svoj dio moći, a time i stanovnici naših sela, koji se sve više osjećaju kao građani drugoga reda. Dovoljno je reći da na području Grada Pregrade ove godine nije asfaltiran niti jedan metar nerazvrstanih cesta. Tražili smo na Gradskom vijeću i otvorenu raspravu o situaciji u Niskogradnji i sve dokumente na uvid, sastavili odluku za osnivanje savjeta mladih i još mnogo drugih inicijativa i pitanja koja ste nam vi, građanke i građani Pregrade, upućivali. Gradsko vijeće tj. vladajuća većina redom ih je odbijala.

Pri izglasavanju proračuna za 2011. god. tražili smo da se s obzirom na postojeću situaciju i zaduživanja kojima je Pregrada već opterećena, stane se grandioznim projektima koje će Pregradi natovariti velike troškove koje će morati u budućnosti financirati velikim djelom iz  vlastitih proračunskih sredstava. Ne bi ni bio to tako veliki problem da je stvorena ekonomska baza koja bi omogućavala da vlastita proračunska sredstva svake godine rastu i da se iz njih i ti projekti financiraju, tada bi Pregrada imala novac i za fontane, trgove i ostalo. Ekonomski kriterij mora biti ispred estetskog, jer tako nalaže zdrava logika. Međutim ono što bi se trebalo graditi posljednje mi smo napravili prvo, ušminkali smo gradski centar, a okolicu smo zanemarili. No, ne čude takve stvari s obzirom na je politika fontana, trgova i sportskih dvorana i politika državne vlasti, dok su toliko spominjana proizvodnja i izvoz ostali mrtvo slovo na papiru. Zašto je to tako vrlo je lagano zaključiti, novac iz državnog proračuna dolazi po kriterijima podobnosti lokalnim jedinicama i najlakše ga je potrošiti za upravo takve investicije, budući da se tu uvijek može za neke radove angažirati netko iz strukture. Novac je postao jedno mjerilo vrijednosti i svakoga se u današnjem društvu može kupiti, poštenje i uvjerenja nestaju pod naletom njegovoga božanstva novaca, sve je na prodaju.

Pregrada je, nažalost, samo potvrda te i takve politike za koju Hrvatska više nema snage i ne može ju trpjeti. U takvoj situaciji kad novih investicija nema, dužnost je lokalnih jedinica  spašavati postojeća radna mjesta. Založiti se maksimalno, lobirati i omogućiti da ljudi rade i primaju plaću. Primjer Emke koja" šaptom padne" dovoljno nam govori o angažmanu vlasti na tom polju.

Za suzbijanje korupcije na lokalnim nivoima tijek novca poreznih obveznika mora konačno postati transparentan, ne da nam u proračunu Grada Pregrade stavke za službena putovanja narastu s 2.000 kn na 55.000 bez objašnjenja, da se samo tako izgubi svota od 100.000 kn tj. iznos za koji je prema zakonu smanjena gradonačeliničina volonterska naknada, da se još uvijek ne znaju neki izvođači radova na gradskom trgu itd. Za previše pitanja i zahtjeva s kojima bi trebao biti upoznat svaki stanovnik našega Grada, a koje smo tražili na Gradskom vijeću odgovora nije bilo, nego samo skretanje s teme i ignoriranje naših pitanja.

Novo vrijeme koje je pred nama tražit će jasne programe i projekte koje nose korist cijeloj zajednice i gdje pojedinac neće moći dio tih sredstava sebi prisvojiti. Oni koji rade određene poslove u politici za njih trebaju biti odgovarajuće plaćeni, ali se njima onda i trebaju potpuno posvetiti, a ne ih obavljati kao dobro plaćeni hobi uz svoje redovno zaposlenje. U Pregradi trebamo veću uključenost ljudi u proces donošenja odluka (davanje većeg značaj mjesnim odborima bio bi veliki korak naprijed), zajednički rad na programima za razvoj, više briga i angažmana oko pregradskih sela, korištenje iskustva i znanja pregradskih poduzetnika i ostalih uglednih i dokazanih građana koji mogu trasirati put drukčiji i bolje Pregrade, koja će biti predvodnik u novom okruženju i vremenu, a ne ignoriranje, smjenjivanje i ponižavanja svakoga tko ne ide uz dlaku vladajućima.

Osvrnut ću se kratko i na Niskogradnju i još ću jednom ponoviti: ako je gradonačelnica kao predsjednica Nadzornog odbora znala za sve poslovne transakcije, kao što tvrdi bivša direktorica, onda je jasno tko treba snositi odgovornost. Nadzorni odbor ne može biti amnestiran, jer nešto nije znao, predobre mjesečne naknade imaju za članstvo u NO, da im takve stvari samo tako promaknu. Prikrivanje i izbjegavanje dostavljanja dokumenta, aljkavo pripremanje akata društva, sumnjive odluke o smanjivanju temeljnog kapitala, daju sumnju da postoje skriveni planovi s Niskogradnjom koje ne slute na dobro. U cijeloj situaciji izuzetno je važan samostalan istup sindikata i njihova borba za Niskogradnju, pokazali su time da im je dosta praznih priča i da neće mirno promatrati upropaštavanje njihove tvrtke, čemu smo i previše puta u Hrvatskoj u ovih 20 godina svjedočili.

Aktivnosti u Gradskom vijeću ponekad se stvarno čine kao borba s vjetrenjačama. No, kažu da bolje institucije od postojećih nema ili nisu još izmišljene, pa onda ih moramo svojim radom i upornošću pokušati mijenjati i truditi se biti drugačiji.

Arhiva

Reklama