Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

List

11.05.2009. 20:44:22 - Boris Krizmanić

Knjiga: 120 godina DVD-a Pregrada

Ideja da se napravi knjiga o pregradskom vatrogastvu prilično je stara; ona se javlja povodom proslave 100-obljetnice postojanja DVD Pregrada, no to je vrijeme tzv. hrvatske šutnje, vrijeme priprema za demokratske promjene i vrijeme priprema za Domovinski rat.

Tada se još jednom obistinila izreka da u ratu muze šute pa je tadašnje vatrogasno vodstvo odustalo od knjige, a nakon toga ova namjera nije bila snažnije aktualizirana sve do naših dana.

Vatrogastvo je društvena pojava i nije izdvojeno od općih, njemu suvremenih društvenih procesa. Stoga i knjiga nastoji pojedine pojave i situacije vezane na Društvo smjestiti u širi kontekst pa nam ona skreće pažnju i na zbivanja u društvenom, političkom i gospodarskom planu našega grada, regije i domovine.
Nakon uobičajenih protokolarnih uvoda naših političkih i vatrogasnih čelnika knjiga nam daje pregled prilika u Pregradi u drugoj polovici 19. stoljeća kada naše mjesto postaje kotarskim središtem. To joj nameće obavezu da smjesti novoosnovane ustanove građanske uprave u novosagrađene prostore. Time Pregrada postaje upravno središte za šire područje, a istovremeno i arhitektonski skladno razvijeno naselje. Građanska uprava propisuje i nove društvene standarde koje treba poštivati. Jedan je od njih i obaveza da se ustroji vatrogastvo i tu počinje njegova pregradska povijest.

Povijest DVD-a Pregrada u ovom je izdanju periodizirana prema širim povijesnim zbivanjima. Najčešća orijentacija su ratovi koji se odražavaju na rad Društva tako što on u ta vremena zamire.

Sljedeći navedeni ritam, knjiga sadrži sljedeća poglavlja:
1. Od osnutka Društva do Prvog svjetskog rata
2. Između dva svjetska rata
3. Od 1947. g. do Domovinskog rata
4. Od početka Domovinskog rata do danas.

Povijesnom dijelu pridodana su još poglavlja: DVD Pregrada danas i Vatrogasna zajednica Grada Pregrade i njeni članovi (DVD Vinagora, DVD Stipernica i DVD Benkovo) čime je u kraćim crtama predstavljeno vatrogastvo čitave lokalne jedinice danas.

U pojedinim razdobljima naglašeni su dominantni događaji i njihovi sudionici. Istaknuta su pojedina imena važna za vatrogastvo. Neka od njih prerasla su u pravu legendu.

Glavna poteškoća u izradi knjige vezana je na nedostatak izvorne građe za pojedina razdoblja. Taj je problem prisutan od samog početka, od nastanka Društva. Naime, dokumenti vezani na osnivanje DVD Pregrada i prva desetljeća njegova rada netragom su nestali u vrijeme Prvog svjetskog rata pa je to razdoblje rekonstruirano tek 1939. godine izjavama još živih sudionika-osnivača Društva. U kasnijem razdoblju ovakve "crne rupe" nastaju u nekoliko navrata, ali na sreću za kraća razdoblja.

Obilježavajući 120-obljetnicu nastanka najstarije pregradske udruge, uspjeli smo, barem se tako nadamo, trajno, u obliku knjige zabilježiti sve ono najvažnije u njenom životu i radu.
Na kraju DVD Pregrada se zahvaljuje svim donatorima koji su poduprli obilježavanje 120-obljetnice Društva. Većina njih naši su stalni pomagači i vjerni partneri pa im na tome najljepše zahvaljujemo.
Na realizaciji ovog izdanja radio je Uređivački odbor u sastavu: Milan Burić, Stjepan Javornik, Boris Krizmanić, Dragutin Leskovar, Dominik Martinko i Stjepan Špoljar.

Uređivački odbor imao je podršku širega članstva i drugih Pregrađana koji su ustupili svoj foto materijal na korištenje i u tom smislu pridonijeli većoj dokumentarnosti izdanja, a u znak zahvalnosti oni su navedeni na kraju knjige.

Reklama