Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

List

26.12.2008. 18:20:30 - Jurica Kantoci

Stare fotografije Pregrade (2)

Besplatni tečaj za Singerice, tridesetih godina prošlog stoljeća

Završetak Drugog svjetskog rata, 8. svibnja 1945.

Skupna fotografija ispred nekadašnjeg Sokolskog doma

Izgradnja pregradskog bazena, 1940. godina

Izgradnja pregradskog bazena, 1940. godina

Bazen, snimljeno sredinom četrdesetih godina prošlog stoljeća

Fotografije je prikupio i sačuvao pokojni Jurica Kantoci.

Arhiva

Reklama