Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

List

01.12.2008. 22:27:57 - Darko Herak

Tema: Proces donošenja proračuna općine Hum na Sutli

Hum na Sutli kao općina s dosta velikim izvornim prihodima, pokušava proračun kao najvažniji dokument koji ima jedna općina što više približiti građanima i uključiti ih u sam proces donošenja proračuna. Stoga svake godine, prije nego općinsko vijeće izglasava proračun, organizira javnu raspravu o proračunu. Svako kućanstvo dobije poštom na kućnu adresu prijedlog proračuna, a to je ujedno i poziv na javnu raspravu. Time se svakom stanovniku općine omogućava da sudjeluje u kreiranju proračuna. Praksa je pokazala da se prijedlozi dobiveni na javnoj raspravi gotovo u cijelosti prihvaćaju i kao takvi uvrštavaju u proračun. Iako još uvijek građani ne koriste tu mogućnost u onoj mjeri u kojoj to čelništvo općine očekuje, pomak je ipak napravljen, a treba se još više utjecati da što više građana počne aktivno sudjelovati u kreiranju razvoja općine putem sudjelovanja u raspravi o proračunu. Također ovo može biti dobar temelj za proširivanje tema za javne rasprave, a koje odlučuju o važnim pitanjima razvoja općine.

Reklama