Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

06.06.2017. 08:25:25 - Petra Vdović

Danas počinje državna matura!

Ispitima iz psihologije i informatike danas počinje provedba ispita državne mature u ljetnome roku školske godine 2016./2017. Ove godine državnu maturu polaže 31.102 učenika gimnazija i srednjih strukovnih škola te 5.599 kandidata izvan redovnog sustava obrazovanja u Republici Hrvatskoj, tri tisuće pristupnika manje u odnosu na prošlu godinu.

Psihologija, čiji ispit počinje u 9 sati, četvrti je najčešće birani izborni predmet, a ove ju je godine prijavilo više od pet tisuća kandidata, od čega najviše gimnazijalaca.

I maturantica Srednje škole Pregrada, gimnazijalka Sara Pondeljak odabrala je psihologiju jer se, kako kaže, nalazi na popisu izbornih predmeta za sve fakultete koje je prijavila. "Prijavila sam kulturu i turizam u Zadru te više studija na Filozofskom fakultetu u Zagrebu,  gdje je dovoljna psihologija", rekla je Sara te dodala da se za maturu pripremala pomoću starih bilježnica, udžbenika i dodatne literature te redovitim ponavljanjem i rješavanjem testova s mature prijašnjih godina.

Na pitanje što misli o obrazovnom sustavu u Hrvatskoj, Sara je kao najveći problem istaknula učenje zbog ocjena, a ne zbog samog znanja. "Problem je što naš obrazovni sustav upravo to podupire na način da ocjene imaju glavnu ulogu kod upisa u srednju školu, a donose dosta bodova i za upis na fakultet. Smatram da moje ocjene nikako nisu ogledalo moga znanja. Mislim da bi bilo puno bolje kad bi profesori bili stroži i objektivniji pri ocjenjivanju i kad bi se državna matura ukinula jer ni ona nije ogledalo znanja, nego dobre pripreme te drugih čimbenika poput emocionalnog stanja, zdravstvenih tegoba i prostora u kojem se ispiti pišu. Također smatram da bismo trebali preuzeti školski sustav razvijenih europskih zemalja jer se on ne fokusira na ocjene već na razvoj vještina i logičkog razmišljanja koji su nam u životu potrebniji od brojeva na svjedodžbi", objasnila je Sara.

Sa Sarinim mišljenjem slaže se i njen kolega iz razreda Zvonimir Gretić, koji smatra da bi se naš obazovni sustav i sama državna matura trebali modernizirati i staviti u rang s ostalim članicama EU. Zvonimir danas piše ispit iz informatike, a za maturu je išao na pripreme u Zagreb i na dodatne sate koje je Srednja škola Pregrada omogućila učenicima, a zadnjih par tjedana provodio je rješavajući ispite prijašnjih matura.

Kako bi što kvalitetnije i objektivnije vrednovao učenička postignuća, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja nastavio je s radom na poboljšanjima metrijskih karakteristika ispita, ispitnih materijala i procedura. Ispitna koordinatorica Srednje Škole Pregrada Valerija Hržica poručila je da su učenici upoznati sa svim pravilima o pripremi, organizaciji i provedbi ispita državne mature i to prema Pravilniku o polaganju ispita državne mature. Također je napomenula da su učenici od početka školske godine bili pripremani za samu provedbu ispita, od roditeljskog sastanka do satova razrednika s ispitnom koordinatoricom i individualnih konzultacija, a bile su im omogućene i pripreme iz Hrvatskog jezika, Matematike, Engleskog jezika te Psihologije.

Pristupnici na ispit moraju doći najkasnije 30 minuta prije početka ispita, a sa sobom moraju ponijeti identifikacijski dokument s fotografijom te dozvoljeni pribor za pisanje ispita, propisan predmetnim ispitnim katalozima.

Ljetni rok završava 28. lipnja, a prvi rezultati bit će objavljeni 12. srpnja, nakon čega slijedi rok za prigovore koji će trajati dva dana. Konačni rezultati bit će objavljeni 17. srpnja.

Reklama