Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

18.11.2015. 11:23:48 - Petra Vdović

Grad Pregrada objavio rang listu učeničkih stipendija

Grad Pregrada objavio je prijedlog rang liste učeničkih stipendija za ovu školsku godinu. Kao i prošle godine, pravo na stipendiju u iznosu od 200 kuna moglo je ostvariti deset učenika. U roku od osam dana od objave liste, podnositelji zahtjeva imaju pravo podnijeti prigovor Gradonačelniku, koji potom na prijedlog Odbora odlučuje o tom prigovoru. Na osnovi konačne rang liste, Grad sklapa Ugovor o dodjeli stipendija s učenicima koji su zauzeli prvih deset mjesta na rang listi.

Ove godine za učeničku stipendiju prijavilo se samo šesnaest kandidata, za razliku od prošle godine kada je za istu stipendiju aplicirao dvadeset i jedan učenik.

Prema natječaju, objavljenom 6. listopada 2015., pravo na stipendiju imaju redovni učenici srednjih škola koji imaju prebivalište na području grada Pregrade, a koji to pravo nisu ostvarili po nekom drugom osnovu. Bodovanje se vršilo na temelju socijalnih kriterija, uspjeha u školi, godina školovanja te ostalih otežavajućih okolnosti materijalnog položaja kućanstva (djeca branitelja i invalida Domovinskog rata, djeca samohranih roditelja, učenici s invaliditetom), a dodatni bodovi mogli su se ostvariti osvajanjem jednog od prva tri mjesta na natjecanjima učenika.

Kada se utvrdi konačna rang lista, Grad Pregrada će s korisnikom stipendije sklopiti ugovor kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze. Ugovor su dužni potpisati i roditelji, odnosno staratelji učenika koji su ostvarili pravo na stipendiju.

Reklama