Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

26.10.2014. 17:38:02 - CESI

Javni poziv za volontiranje na SOS telefonu Krapinsko-zagorske županije

SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije djeluje od 2012. godine. Nastao je suradnjom Krapinsko-zagorske županije i Povjerenstva za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije. U projekt se krenulo s ciljem smanjenja rodno uvjetovanog nasilja u Krapinsko-zagorskoj županiji, dok su specifični ciljevi projekta osigurati direktnu psihološku i pravnu pomoć ženama žrtvama nasilja te senzibilizirati građane/ke za pitanja rodno uvjetovanog nasilja.

Rezultati rada u 2012. godini:

 1. Pokrenut je SOS telefon za žene žrtve nasilja u Krapinsko-zagorskoj županiji na kojem dva puta tjedno po dva sata dežuraju educirane volonterke (ukupno njih 12).
 2. Održana su dva okrugla stola radi razmjene informacija vezano uz rad na prevenciji nasilja u obitelji u Krapinsko-zagorskoj županiji. Sudjelovalo je ukupno 58 osoba.
 3. Održane su tri javne akcije u tri grada/općine u Krapinsko-zagorskoj županiji te je tim putem gotovo 500 osoba informirano putem letka o SOS telefonu i problematici nasilja nad ženama. Letci su dijeljeni i u suradnji s Policijskom upravom KZŽ.
 4. Uspostavljena je suradnja s medijima na području Krapinsko-zagorske županije. Ukupno su emitirane 3 televizijska priloga, 11 emisija i priloga na radijskim postajama te su objavljena 22 članka u on-line i tiskanim medijima.
 5. Izrađen je projekt Sigurne kuće koji sadrži opcije i relevantne informacije potrebne za osnivanje Sigurne kuće na području Krapinsko-zagorske županije.

Rezultati rada u 2013. god.

 • Osiguran je redoviti rad SOS telefona.
 • Volonterke su prošle kroz tri dodatne edukacije i pet supervizijskih sastanaka.
 • Održana su dva sastanka s relevantnim institucijama i organizacijama u svrhu monitoring-a provedbe Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji i upoznavanja sa Protokolom o postupanju u slučaju seksualnog nasilja.
 • Održane su lokalne akcije u 18 jedinica lokalne samouprave prilikom kojih je podijeljeno 3000 letaka.
 • Održana su 3 predavanja o nasilju nad ženama na kojima je sudjelovalo 40 osoba.
 • Održana su dva javna predstavljanja telefona kojima je prisustvovalo 300 osoba.
 • Održane su 2 radionice za učenike/ce srednjih škola na temu "Rod i spol" kojima je prisustvovalo 50 učenika/ca.
 • Održana je radionica za nastavnike/ce i stručne suradnike/ce osnovnih i srednjih škola Krapinsko-zagorske županije o trgovanju ženama i djevojkama pod nazivom "Dvije djevojčice" kojoj su prisustvovale 22 osobe.
 • Izrađeni i emitirani Internet oglasi objavljivani na dva web portala te novinski oglasi objavljeni u tjednim novinama koje pokrivaju područje Krapinsko-zagorske županije.
 • Voditeljica SOS telefona sudjelovala je su u 9 radio emisija i 5 televizijskih emisija o problematici nasilja nad ženama te je na taj način 5000 osoba dobilo informacije o toj problematici.
 • O problematici obiteljskog nasilja i radu SOS telefona objavljeno je 20 članaka u tiskanim i on-line medijima putem kojih je informirano 5000 osoba.

Aktivnosti za 2014. god.:

 • Redovit rad SOS telefona
 • Edukacija i supervizija volonterki te stručnjaka/inja iz institucija uključenih u provedbu Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji
 • Monitoring provedbe Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji
 • Informiranje javnosti o problemu nasilja nad ženama
 • Program prevencije nasilja u vezama mladih
 • Pravno savjetovalište i odvjetništvo

Linija 049/639-281 otvorena je utorkom i četvrtkom od 12 do 18 sati.  Ponedjeljkom, srijedom i petkom primaju pozive na broj mobitela 091/639-2810 u vremenu od 9 do 15 sati, a svakodnevno se može kontaktirati putem e-maila: sos@cesi.hr. Pozivi na SOS telefon, kao i on-line savjeti u potpunosti su anonimni!

Na SOS telefonu dežuraju volonterke koje su osposobljene za savjetodavan rad te će se u svrhu proširivanja usluga SOS telefona, organizirati dodatni tim volonterki.

Pozivamo sve zainteresirane osobe za rad na pitanjima prevencije nasilja nad ženama te pružanja direktne podrške ženama nasilja da se prijave za sudjelovanje u projektu. Za zainteresirane osobe organizirat će se besplatni edukacijski program u trajanju od 4 modula kako bi stekle znanja iz rodne ravnopravnosti, problematike rodno uvjetovanog nasilja, psiholoških i društvenih posljedica nasilja nad ženama, zakonodavnog i institucionalnog okvira ravnopravnosti spolova i zaštite od nasilja u obitelji, rada SOS telefona i sl.

Program edukacije održat će se u sljedećim terminima:

- 12.12.2014. modul Zakonodavni i institucionalni okvir vezan uz zaštitu od nasilja u obitelji

- 12.12.2014. modul Rodno-uvjetovano nasilje  

- 13.12.2014. modul Savjetodavni rad sa žrtvama nasilja

- 13.12.2014. modul Praktični aspekti rada sa žrtvama nasilja

Program koji organizira CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje  Nova cesta 4, 10 000 Zagreb, će provoditi stručnjaci/kinje po pitanju rodne ravnopravnosti, rodno uvjetovanog nasilja i savjetodavnog rada sa žrtvama nasilja, a sukladno Preporukama Vijeća Europe o pomoći i podršci ženama žrtvama nasilja.

U edukacijski program primit će se 10 osoba. Osobe moraju imati završenu najmanje srednju školu, a prednost će imati osobe sa diplomom nekog od društveno-humanističkih fakulteta ili studentice socijalnog rada, psihologije i sličnog studija te osobe s iskustvom u psihosocijalnom i savjetodavnom radu. Zainteresirane osobe mogu se prijaviti za sudjelovanje u projektu putem prijavnice u prilogu koju popunjenu šalju na e-mail sos@cesi.hr ili se javiti na broj telefona: 091 639 2810. Rok za prijavu je 01. prosinac 2014.

Polaznice programa dužne su prisustvovati svim edukativnim modulima te preuzimaju obavezu da nakon uspješno završene edukacije u periodu od 6 mjeseci volontiraju 10 sati na SOS telefonu. Putne troškove volontiranja na SOS telefonu pokriva CESI. Također, sve polaznice edukacije dobit će potvrdu o završenom edukacijskom programu.

Reklama