Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

22.12.2012. 14:04:16 - Klub SDP-a, ZS-a i A-HSS-a

U 2012. godini opet smanjena sredstava za ceste, u 2013. za "volontere" na čelu Grada 300.000 kn

Na 24. sjednici Gradskog vijeća Grada Pregrade glavna tema bilo je donošenje proračuna za 2013. godinu. Prije samog proračuna donesene su prve izmjene proračuna za 2012. Godinu, pa je tako od planiranih 9.916.000 realizirano ukupno 9.674.000 kn, pritom je najveće smanjenje u stavki koja se odnosi asfaltiranje nerazvrstanih cesta ulica, gdje je od planiranih 1.000.000 kn, realizirano samo 200.000 kn. Ako znamo da su i prošlih godina bila slična smanjenja na ovoj stavci, onda ni ne čudi što već više od tri godine na području grada Pregrade gotovo da i nije bilo ulaganja u asfaltiranje cesta i ulica. Objašnjenje gradonačelnice zbog čega su sredstva smanjena baš na ovoj stavci bilo je da im država nije odobrila sredstva za projekte, međutim nismo uspjeli saznati koji su to projekti slani u "državu" da se već više od tri godine ne prihvaćaju, ako znamo da je Grad dužan brinuti, graditi i održavati nerazvrstane ceste, a za to ubire i davanja (prirez, komunalnu naknadu).

Stoga je Klub vijećnica i vijećnika SDP-ZS-A-HSS bio protiv takvih izmjena proračuna, smatrajući da je nedopustivo tako veliko smanjivanje gore navedenih stavaka i da su se u proračunu mogle pronaći uštede na nekim drugim stavkama.

Na prijedlog proračuna za 2013. godinu Klub vijećnica i vijećnika SDP-ZS-A-HSS, uputio je ukupno šest amandmana kojima se smanjivanjem troškova službenih putovanja gradonačelnice, troškova usluge promidžbe i informiranja, troškova reprezentacije i troškova za naknade predstavničkih i izvršnih tijela željelo otvaranjem novih stavaka i povećanjem nekih postojećih osigurati sredstva za pomoć najugroženijim umirovljenicima (zanimljivo da je i vijećnik HSU-a glasao već treću godinu zaredom protiv takvoga prijedloga), za sufinanciranje izgradnje autobusnih kućica i ugibališta, sufinanciranje nisko energetske gradnje, sufinanciranje prijevoza učenika Osnovne škole koji žive u pregradskim selima, a Zakon im ne omogućava besplatan prijevoz. Tražili smo također i da se točno utvrde financijska sredstava u proračunu predviđena za djecu i mlade putem Savjeta mladih i Grada prijatelja djece. No, vladajući su odbili sve amandmane i ostali pri stavu da se čak 300.000 kn izdvoji za rad gradonačelnice i njezina zamjenika, a od toga iznosa čak 85.000 kn za putne troškove. Ono što karakterizira proračun za 2013. godinu, koji je planiran u ukupnom iznosu od 11.724.000, jest potpuni izostanak razvojne komponente, nema ulaganja u odvodnju, dogradnja osnovne škole ostaje i dalje mrtvo slovo na papiru, poslovna zona i aktivnosti za njezino oživljavanje nigdje se ne spominju. Jedino je opet za asfaltiranje cesta i ulica planiran veći iznos (1.500.000 kn) za kojeg se ipak može očekivati realizacija u većem postotku, budući da su iduće godine lokalni izbori.

Pod točkom razno postavljeno je i pitanje izvršenja aktivnosti za koje je Muzej grada Pregrade 2009. dobio sredstva u iznosu od 37.000 kuna za izradu kataloga ljekarničke zbirke Thierry, izrade prospekta Muzeja te restauraciju ljekarničkih dokumenata. Gradonačelnica je odgovorila kako se na katalog još uvijek čeka zbog izvoditelja prof.dr. Grdinića iako su sredstva dobivena prije tri čak godine. Na potpitanje, jesu li dobivena sredstva potrošena, nije znala odgovoriti te je obećala pripremiti odgovor za sljedeću sjednicu. Također postavljena su i pitanja u svezi funkcioniranja mjesnih odbora, određivanja prioriteta za asfaltiranje, dodjele kamenog materijala itd. međutim konkretnih odgovora od strane vladajućih nije bilo.

 

Za Klub vijećnica i vijećnika SDP-ZS-AHSS

Marko Vešligaj

Reklama