Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

23.02.2018. 09:05:21 - Grad Pregrada

Udruga gradova održala obuku vijećnika u Pregradi

U organizaciji Udruge gradova prošlu je subotu u Gradskoj vijećnici održana obuka članova gradskih vijećnika.

Obuka je obuhvatila široku tematiku od samog sustava lokalne samouprave, tijela gradskih vlasti, djelokruga gradova, međusobnih odnosa gradonačelnika i članova gradskog vijeća, mjesne samouprave, Savjeta mladih, državnog nadzora nad lokalnom samoupravom, komunalnog i vodnog gospodarstva, financiranja grada, EU fondova, proračuna grada i strateškog planiranja.

Također su obuhvaćeni postojeći normativni okviri koji se odnose na djelokrug i financiranje lokalne samouprave, a i oni koji su u pripremi na državnoj razini, a odrazit će na lokalnu samoupravu. Obuku su provele pročelnica Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca Dragica Kemeter i pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu Grada Novske Sonja Marohnić – Horvat, uz koordinatoricu Ureda Udruge gradova Nives Kopajtich Škrlec.

Udruga gradova nacionalna je, nestranačka i nepristrana zajednica gradova osnovana 2002. godine s ciljem poticanja suradnje jedinica lokalne samouprave i promicanja zajedničkih interesa gradova u Republici Hrvatskoj. Udruga  trenutno ima 125 članova, a svaki grad član u udruzi zastupa gradonačelnik. Gradonačelnik PregradeMarko Vešligaj, u sklopu 9. susreta gradonačelnika i poduzetnika u Vodicama održanog u studenom 2017. godine, izabran je i u predsjedništvo ove Udruge u ime Krapinsko-zagorske županije, zajedno s kolegom gradonačelnikom Krapine Zoranom Gregurovićem.

Reklama