Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

20.04.2017. 10:05:06 - Grad Pregrada

Kulturni centar prijavljen na EU fondove

Grad Pregrada uspješno je predao prijavu na mjeru 7.4.1. Europskog fonda za ruralni razvoj. Prijavljena je izgradnja Kulturnog centra Grada Pregrade ukupne vrijednosti 9, 3 milijuna, projekt na kojem je Grad zajedno s Glazbenom školom i udrugama u kulturi radio posljednjih nekoliko godina. Ovaj natječaj EU fondova čekao se dugo i zbog važnosti cijeloga projekta, gdje i samo vrijeme prijave može biti odlučujuće kod odluke o odabiru, Grad Pregrada predao je svoju prijavu među prvima.

Cilj projekta rekonstrukcije postojeće građevine - sadašnje Glazbene škole u Kulturni centar je podizanje kvalitete kulturnog života kvalitetnim i dostatnim prostorom kojim će se dodatno obogatiti kulturna i turistička ponuda Grada, potvrditi i ojačati status Pregrade kao grada kulture i tradicije te potaknuti mlade i sve zainteresirane na još veći kulturni angažman. Također, takav prostor omogućit će okupljanje djelatnika u kulturi, međusobno umrežavanje i poticanje kulturnog stvaralaštva te stvaranje kulturnog središta grada za domaće i okolno stanovništvo s obzirom da će kulturni centar pružati prostor za rad glazbene škole, kao i prostore za rad udruga u kulturi i radu s djecom.

Rad Kulturnog centra odvijat će se kroz glazbeni, obrazovni i izlagački program. Glazbeni program odvijat će se kroz rad kulturnih udruga i glazbene škole kao dijela kulturnog centra, istovremeno potičući glazbeni razvoj lokalne sredine. Obrazovni program djelovat će kroz rad Glazbene škole Pregrada, kao i kroz brojne edukativne seminare u organizaciji lokalnih udruga dok će izlagački program obuhvaćati izložbe slika, fotografija, mode, novih medija te ostalih radova lokalnih i gostujućih umjetničkih udruga.

Prijavom na mjeru 7.4.1. Europskog fonda za ruralni razvoj Grad Pregrada namjerava ostvariti iznos od 90 posto prihvatljivih troškova projekta, a financijsku konstrukciju od preostalih 10 posto namjerava ostvariti od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Reklama