Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

23.05.2018. 12:07:41 - Grad Pregrada

Proračun grada Pregrade povećan s 19,2 na rekordnih 30,9 milijuna kuna

Na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Pregrade vijećnici su usvojili prve izmjene i dopune proračuna Grada Pregrade kojima se predlaže znatno povećanje visine proračuna u 2018. godini za 11,7 milijuna kuna u odnosu na početni proračun od 19,2 milijuna kuna, te on sada iznosi rekordnih 30,9 milijuna kuna. Ovo povećanje rezultat je povećanih prihoda zbog realizacije brojnih gradskih projekata, kao što su energetska obnova upravne zgrade i društvenog doma te modernizacija nerazvrstane ceste Petrovina-Menjački, za koje je Grad Pregrada već dobio financijska sredstva, te za izgradnju šumskog puta, uređenje poduzetničke zone i projekt Centar kreativnih i kulturnih industrija za razvoj kulturne baštine dvoraca i tvrđava u obrazovne i turističke svrhe, za koje se sredstva očekuju.

Na ovoj sjednici vijećnici su donijeli i Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca te Odluku o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Pregrade za razdoblje od 2018. do 2023. godine. Donesen je i novi Poslovnik o radu, radi usklađivanja sa Statutom Grada Pregrade te radi jasnijeg propisivanja načina održavanja i vođenja sjednica, kojim se produžuje rok za dostavu materijala za sjednicu Gradskog vijeća s pet na sedam dana. Njime je također detaljno propisan način izbora radnih tijela Gradskog vijeća, a uvodi se i snimanje sjednica audio uređajem.

Izabrani su članovi novog saziva gradskog Savjeta mladih, a donesena je i Odluka o razrješenju ravnateljice Muzeja dr. Zlatko Dragutin Tudjina te Odluka o imenovanju novog ravnatelja gradskog muzeja, kao i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obavljanju trgovine na malo izvan prodavaonica. Vijećnici su usvojili Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Pregrade za 2017. godinu EKO FLOR PLUS d.o.o., a usvojeno je i Izvješće o radu i Financijsko izvješće Vatrogasne zajednice grada Pregrade, također za prošlu godinu. Također je usvojeno Godišnje izvješće o izvršenju proračuna GradaPregrade za 2017. godinu i Izvješće o korištenju proračunske zalihe za 2017. godinu.

Gradonačelnik Vešligaj vijećnicima je još iznio informaciju o dostavi prijedloga uvrštavanja Grada Pregrade u popis jedinica lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog područja Vladi Republike Hrvatske i Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, s ciljem razmatranja područja grada Pregrade prilikom definiranja područja koja će biti obuhvaćena predmetnim Zakonom o brdsko- planinskim područjima, što su vijećnici podržali.

Reklama