Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

21.11.2016. 09:21:44 - Grad Pregrada

Večeras u Gradskoj vijećnici javna tribina o gradskom proračunu za 2017.godinu

U Gradskoj vijećnici u Pregradi danas će se održati javna tribina o proračunu Grada Pregrade za 2017. godinu s početkom u 18 sati.

Kroz dva sata trajanja javne tribine građani će imati priliku informirati se o predviđenom iznosu proračuna, izvorima sredstava i njihovoj namjeni. Gradonačelnik Marko Vešligaj i članovi Gradske uprave iznijet će sve potrebne informacije, kao i eventualna obrazloženja pojedinih stavaka proračuna, te na ovakav način podići transparentnost u pripremi i izradi jednog od najvažnijih akata Grada.

Ovo još jedan korak više u podizanju transparentnosti rada. Naime, Institut za javne financije 2016. godine predstavio je rezultate istraživanja transparentnosti proračuna jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave. Grad Pregrada u tom je istraživanju dobio 4 od maksimalnih 5 bodova i našao se iznad prosjeka gradova u Hrvatskoj koji iznosi 3,05 te je ujedno, uz Zlatar i Klanjec, najbolje ocijenjeni grad u Krapinsko-zagorskoj županiji. IJF je istraživanje proračunske transparentnosti županija, gradova i općina proveo u razdoblju od studenog 2015. do ožujka 2016. godine na svih 576 hrvatskih lokalnih jedinica, koje su ovisno o broju javno objavljenih proračunskih dokumenata ocjenjivane od najmanjih nula do najvećih pet.  Riječ je o pet ključnih dokumenata: godišnjem izvršenju za 2014., polugodišnjem izvršenju za 2015. te prijedlogu proračuna, izglasanom proračunu i proračunu za građane za 2016. U obzir su uzeti samo dokumenti koji su bili dostupni u navedenom razdoblju i to na dan pretraživanja mrežne  stranice ali ne i naknadno objavljeni dokumenti.

Istraživanjem je utvrđena najviša transparentnost na razini županija, s prosječnom ocjenom 4,3, dok su najnetransparentnije općine, s prosječnom ocjenom 2,04.

 

Reklama