Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

27.03.2018. 21:22:46 - Krapinsko-zagorska županija

Tajana Broz nova predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova KZŽ

Foto: www.kzz.hr

U Krapini je 22. ožujka održana konstituirajuća sjednica povjerenstva za ravnopravnost spolova. Za predsjednicu Povjerenstva ponovno je izabrana Tajana Broz, a ostali članovi su Renata Novak, Štefanija Kolar, Nina Gradiški Zrinski, Snježana Romić, Krešimir Škof, Nina Očko, Nina Očko, Tatjana Tenšek i Vesna Ostojić.

Povjerenstvo je na konstituirajućoj sjednici donijelo zajedničku izjavu: "Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije podržava ratifikaciju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te traži da se po ratifikaciji pristupi implementaciji odredbi Konvencije. Posebice tražimo od Vlade Republike Hrvatske da u partnerskom odnosu s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave pristupi pokretanju skloništa za žene žrtve nasilja u svim županijama koje još nemaju osiguran smještaj. Krapinsko-zagorska županija u proteklom je razdoblju ulagala značajne napore u uspostavu učinkovite podrške ženama žrtvama nasilja u županiji i Konvenciju vidimo kao sveobuhvatni instrument koji će dodatno unaprijediti taj sustav podrške te prevenirati nasilje nad ženama i u obitelji", stoji u izjavi.

Konstituirajućoj sjednici Povjerenstva nazočna je bila i zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije Jasna Petek, koja je istaknula kako se nada da će rad Povjerenstva biti konstruktivan kao što je bio i u prošlom sazivu te da će svi zajedno raditi na dobrobit žena, ali i muškaraca u našoj zajednici.

Reklama